Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2018/2019

0minút, 17sekúnd

Témy ŠVOČ 2018/2019

  • Dostupnosť / obsadenosť jednotlivých tém si študent overí na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy: Tel. č. +421 55 234 5116, E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

Pokyny ŠVOČ 2018/2019

Prihláška ŠVOČ 2018/2019

Formulár posudku oponenta prác ŠVOČ 

Predná strana prác ŠVOČ

Výsledky fakultného kola ŠVOČ 2018/2019

Prílohy

File File size
pdf SVOC-2018_2019-pokyny 126 KB
doc SVOC-2018_2019-prihlaska 30 KB
pdf SVOC-2018_2019-Temy 56 KB

Študuj na UPJŠ