Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2019/2020

0minút, 18sekúnd

Informácia o výsledkoch fakultného kola ŠVOČ (ak. rok 2019/2020)

Témy ŠVOČ 2019/2020
Dostupnosť/obsadenosť jednotlivých tém si overte na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
Tel. č. +421 55 234 5117
E-mail: viera.bacikova@upjs.sk

Pokyny ŠVOČ pre fakultné kolo v akademickom roku 2019/2020
Prihláška ŠVOČ 2019/2020
Formulár posudku oponenta prác ŠVOČ
Predná strana prác ŠVOČ


Študuj na UPJŠ