UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Zahraničné vzťahy

 

Erasmus+

Outgoing Erasmus+ študenti

Incoming Erasmus+ students  

Erasmus+ Ponuky

 

Double Degree - študujte v zahraničí a získajte dvojitý diplom 

 

Partnerské univerzity a bilaterálne zmluvy

 

Iné ponuky

 

Europass - európsky životopis

Erasmus Charta študenta 

 

Kontakt:

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5154
E-mail: miroslav.fecko@upjs.sk   

Ing. Jana Chmelová
Referát pre 
zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5116
E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

Posledná aktualizácia: 04.06.2019