UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Zahraničné vzťahy

 

Erasmus+ informácie k mobilitám študentov a zamestnancov 

Erasmus+ výzva 2021/2022 - Zamestnanci

 

Erasmus+ študenti

 

Erasmus+ partnerské univerzity a bilaterálne zmluvy

 

Erasmus+ Ponuky

 

Erasmus+ Incoming students  

 

Double Degree - študujte v zahraničí a získajte dvojitý diplom 

 

Iné ponuky

 

Europass - európsky životopis

Erasmus Charta študenta 

 

Medzinárodné projekty 

 

Kontakt:

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5154
E-mail: miroslav.fecko@upjs.sk   

Ing. Jana Chmelová
Referát pre 
zahraničné vzťahy a rozvoj
Tel. č. +421 55 234 5116
E-mail: jana.chmelova@upjs.sk   

Posledná aktualizácia: 12.10.2021