Prejsť na obsah

Oznámenie o voľbách do študentskej časti AS FVS UPJŠ v Košiciach

0minút, 48sekúnd

 

Akademický senát FVS UPJŠ v Košiciach
vyhlasuje nové voľby dvoch členov študentskej časti Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach
na deň

9. november 2022

od 09:00 hod. do 12:00 hod.

 

s miestom konania volieb v zasadačke na prízemí Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66, Košice.

Návrhy kandidátov zo študentskej časti akademickej obce je možné podať Volebnej a mandátovej komisii písomne najneskôr

27. októbra 2022

do 13:00 hod.

a to vhodením do príslušne označenej urny, ktorá bude umiestnená vo vstupnej hale FVS UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66 v Košiciach.

V prípade zániku mandátu zvoleného člena AS UPJŠ v Košiciach sa nezvolení kandidáti stávajú náhradníkmi.

 

V Košiciach, 12.10.2022

 

PhDr. Jana Volochová, PhD.,v. r.
predseda Volebnej a mandátovej komisie

 

Návrh kandidáta za člena študentskej časti AS FVS UPJŠ v Košiciach

Attachments


Študuj na UPJŠ