Prejsť na obsah

Blahoželanie dekana k Medzinárodnému dňu žien

0minút, 24sekúnd

Milé kolegyne, milé študentky, 

dovoľte mi, aby som Vám v dnešný Medzinárodný deň žien vyjadril uznanie a vďaku za Vašu prácu, za to, ako svojou energiou, tvorivosťou a odbornosťou prispievate ku každodennému životu našej fakulty, a zároveň Vám poprial pevné zdravie, osobnú pohodu a spokojnosť a veľa životného elánu vo Vašom osobnom aj pracovnom živote.  

Michal Jesenko
dekan 


Študuj na UPJŠ