Prejsť na obsah

Výsledky volieb 1 člena zamestnaneckej časti AS UPJŠ v Košiciach

0minút, 42sekúnd

Výsledky volieb 1 člena zamestnaneckej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v samostatnom volebnom obvode na Fakulte verejnej správy na funkčné obdobie 2023 – 2027 zo dňa 22. 11. 2023

Počet platných hlasov: 13
Počet neplatných hlasov: 0

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027:

  1. Džatková Veronika, Mgr., PhD., 36 rokov, odborná asistentka 7 hlasov
  2. Volochová Jana, PhDr., PhD., 31 rokov, odborná asistentka 6 hlasov

Na základe uvedených výsledkov VaMK pre voľby do AS UPJŠ v Košiciach konštatuje, že do AS UPJŠ v Košiciach bola zvolená

Mgr. Veronika Džatková, PhD.

V Košiciach, 22.11.2023

PhDr. Jana Džuňová, PhD. v.r.
predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie

Oznámenie o voľbách
Návrh kandidátov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov


Študuj na UPJŠ