Prejsť na obsah

Promócie absolventov

0minút, 37sekúnd

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom
študijného programu verejná správa a
študijného programu európska verejná správa

o udelení akademického titulu „magister“

sa uskutoční

dňa 27. júna 2023 o 10,30 hod.
v Aule Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Tr. SNP 1.

Slávnostný priebeh promočného aktu podporíte
účasťou na jeho nácviku, ktorý sa bude konať 27. 6. 2023 o 8,30 hod.
v Aule Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Tr. SNP 1.
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste dodržali termíny nástupov na nácvik aj na slávnostný promočný akt.

Prípadnú neúčasť prosíme nahlásiť do 23. 6. 2023 e-mailom na fvs-vzdelavanie@upjs.sk


Študuj na UPJŠ