Prejsť na obsah

Rektor Sliezskej univerzity v Opave udelil UPJŠ FVS medailu

0minút, 25sekúnd

Fakulta verejnej správy získala od rektora Sliezskej univerzity v Opave ocenenie za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckej a pedagogickej činnosti.

Ocenenie v podobe medaily Silesia Docta et culta odovzdal včera, 7. 12. 2023, externý člen Vedeckej rady UPJŠ FVS a dekan Fakulty verejných politík Sliezskej univerzity v Opave, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., dekanovi UPJŠ FVS doc. JUDr. Mgr. Michalovi Jesenkovi, PhD., na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ FVS pri príležitosti 25. výročia založenia UPJŠ FVS


Študuj na UPJŠ