Prejsť na obsah

Slávnostné odovzdanie diplomov

0minút, 57sekúnd

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom študijného programu verejná správa, študijného programu európska verejná správa
a študijného programu informačné systémy vo verejnej správe
o udelení akademického titulu
„bakalár“

sa uskutoční

dňa 13. októbra 2023 o 13,30 hod. a o 14,30 hod.
v Aule Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Popradská 66.

Presný harmonogram je zverejnený v Akademickom informačnom systéme

Slávnostný priebeh promočného aktu podporíte
účasťou na jeho nácviku, ktorý sa bude konať 13. 10. 2023 o 12,45 hod.
v Aule Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Popradská 66.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste dodržali termíny nástupov na nácvik aj na slávnostný promočný akt.

Prípadnú neúčasť prosíme nahlásiť do 8. 10. 2023 e-mailom na fvs-vzdelavanie@upjs.sk

Kapacita Auly UPJŠ FVS je 200 miest, preto prosíme, aby sa počet hostí absolventov prispôsobil uvedenému obmedzeniu (5 hostí/1 absolvent).
Parkovanie v okolí budovy fakulty je obmedzené, odporúčame využiť veľkokapacitné parkoviská v danej mestskej časti.


Študuj na UPJŠ