Prejsť na obsah

Vianočné prianie dekana UPJŠ FVS

0minút, 21sekúnd

Milé kolegyne, milí kolegovia,
milé študentky a milí študenti,

dovoľte mi popriať Vám pokojné, radostné  a inšpiratívne prežitie vianočných sviatkov, nech prežijete záver starého roka v zdraví a pohode a nech šťastne a s nádejou vykročíte do nového roka 2024. 

Všetko dobré prajem


doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ