Prejsť na obsah

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

1minút, 53sekúnd


Volebná a mandátová komisia pre voľby do Akademického senátu univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 zaregistrovala nasledujúcich kandidátov:

ABECEDNÝ ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV ZA ZAMESTNANECKÚ ČASŤ – SAMOSTATNÝ VOLEBNÝ OBVOD:

JUDr. Róbert Gyuri, PhD. – 2 návrhy
Navrhovatelia: PhDr. Eliška Župová, PhD., JUDr. Martina Kantorová, PhD., doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., doc. Mgr. JUDr. Michal Jesenko, PhD., PhDr. Jana Volochová, PhD.

JUDr. Martina Kantorová, PhD. – 2 návrh
Navrhovatelia: PhDr. Eliška Župová, PhD., doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., doc. Mgr. JUDr. Michal Jesenko, PhD., PhDr. Jana Volochová, PhD., JUDr. Róbert Gyuri, PhD.

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD. – 2 návrhy
Navrhovatelia: PhDr. Eliška Župová, PhD., doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. – 2 návrhy
Navrhovatelia: PhDr. Eliška Župová, PhD., JUDr. Martina Kantorová, PhD., doc. Mgr. JUDr. Michal Jesenko, PhD., PhDr. Jana Volochová, PhD., JUDr. Róbert Gyuri, PhD., Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., Mgr. Viktória Kráľová, PhD.

PhDr. Eliška Župová, PhD. – 3 návrhy
JUDr. Martina Kantorová, PhD., doc. Mgr. JUDr. Michal Jesenko, PhD.,PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD., JUDr. Róbert Gyuri, PhD.

ABECEDNÝ ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV ZA ŠTUDENTSKÚ  ČASŤ – SAMOSTATNÝ VOLEBNÝ OBVOD:

Mgr. Patrik Fajak – 1 návrh
Navrhovatelia: Mgr. Frederika Fogašová

Michaela Fedičová – 1 návrh
Navrhovatelia: Bc. Michaela Krajčírová

Mgr. Viktória Ferková – 1 návrh
Navrhovatelia: Mgr. Patrik Fajak

Mgr. Vitalii Horovenko – 1 návrh
Navrhovatelia: Mgr. Patrik Fajak

Bc. Michaela Krajčírová – 2 návrhy
Navrhovatelia: Michaela Fedičová, Bc. Richard Vejo

Bc. Richard Vejo – 1 návrh
Navrhovatelia: Bc. Michaela Krajčírová

VaMK bol doručený 1 neplatný návrh. Tento návrh neobsahoval vlastnoručne podpísaný súhlas navrhovaného s kandidatúrou.
Kandidáti sa môžu vzdať svojej kandidatúry písomne, listom adresovaným predsedníčke VaMK najneskôr do utorka, 28.2.2023.

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach sa budú konať

2. marca 2023
od 8:30hod. do 12:30 hod.

v zasadačke na prízemí Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na Popradskej ulici č. 66, Košice

V Košiciach, 16.2.2023

Mgr. Veronika Džatková, PhD. v.r.
predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie


Študuj na UPJŠ