UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta verejnej správy

  Adresa sídla fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Popradská 66
  040 11 Košice

  Poštová adresa fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  P.O.Box C-2
  041 32 Košice

  Dekanát:
  Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
  e-mail: sekrfvs@upjs.sk

  Študijný referát:
  Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
  e-mail:
  fvs-vzdelavanie@upjs.sk

   

   

   

   

  AIS - Akademický informačný systém (informácie a stručné návody)

  AIS = Akademický informačný systém, je celouniverzitná databáza, ktorá slúži na správu štúdia študentov. Odkaz na AIS sa nachádza na hlavných univerzitných a fakultných WWW stránkach. Základné funkcie využívané študentmi sú:

  - Administratívne oznamy (oznamy, podklady a zápisnuce z fakultnej aj univerzitnej úrovne)
  - Správa štúdia študenta (správa zápisných listov, prihlasovanie na skúšky, prezeranie výsledkov)
  - Elektronická nástenka predmetov (podklady a informácie k predmetom)
  - Rozvrhy (prezeranie rozvrhov, prihlasovanie sa na rozvrhové akcie vybraných predmetov)
   DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
    
  1. Podiemkou prístupu do AIS (a iných univerzitných systémov) je platná študentská karta PIK/ISIC, ktorú vydáva a prolonguje Správa AIO (http://www.aio.upjs.sk)
  2. Login (prihlasovacie meno) do AIS je študenom zaslaný s rozhodnutím o prijatí v pokynoch k vyplneniu elektronickej návratky.
  3. Platnosť hesla AIS je 1 rok a je nutné ho najmenej raz ročne zmeniť, najneskôr do vypršania jeho platnosti/expirácie, čím sa jeho platnosť predĺži o ďalší rok (dátum expirácie je uvedený na úvodnej stránke AIS po prihlásení, prihlásenie do AIS je možné ešte 2x po expirácii hesla).
  4. Po 5-tich neúspešných pokusoch o prihlásenie do AIS (chybné heslo) sa účet zablokuje.
  5. Pre správnu funkčnosť AIS je potrebné nastaviť internetový prhliadač podľa návodu. Odporúčaný prehliadač je Internet Explorer (veriza 8 a vyššia)
  6. Návody k AIS nájdete v AIS v časti "Manuály" a na fakultnej WWW stránke v časti "Študenti -> AIS" (nižšie)


  Návody:

  Posledná aktualizácia: 28.09.2020