UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

AIS - Akademický informačný systém (informácie a stručné návody)

AIS = Akademický informačný systém, je celouniverzitná databáza, ktorá slúži na správu štúdia študentov. Odkaz na AIS sa nachádza na hlavných univerzitných a fakultných WWW stránkach. Základné funkcie využívané študentmi sú:

- Administratívne oznamy (oznamy, podklady a zápisnuce z fakultnej aj univerzitnej úrovne)
- Správa štúdia študenta (správa zápisných listov, prihlasovanie na skúšky, prezeranie výsledkov)
- Elektronická nástenka predmetov (podklady a informácie k predmetom)
- Rozvrhy (prezeranie rozvrhov, prihlasovanie sa na rozvrhové akcie vybraných predmetov)
 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
  
1. Podiemkou prístupu do AIS (a iných univerzitných systémov) je platná študentská karta PIK/ISIC, ktorú vydáva a prolonguje Správa AIO (http://www.aio.upjs.sk)
2. Login (prihlasovacie meno) do AIS je študenom zaslaný s rozhodnutím o prijatí v pokynoch k vyplneniu elektronickej návratky.
3. Platnosť hesla AIS je 1 rok a je nutné ho najmenej raz ročne zmeniť, najneskôr do vypršania jeho platnosti/expirácie, čím sa jeho platnosť predĺži o ďalší rok (dátum expirácie je uvedený na úvodnej stránke AIS po prihlásení, prihlásenie do AIS je možné ešte 2x po expirácii hesla).
4. Po 5-tich neúspešných pokusoch o prihlásenie do AIS (chybné heslo) sa účet zablokuje.
5. Pre správnu funkčnosť AIS je potrebné nastaviť internetový prhliadač podľa návodu. Odporúčaný prehliadač je Internet Explorer (veriza 8 a vyššia)
6. Návody k AIS nájdete v AIS v časti "Manuály" a na fakultnej WWW stránke v časti "Študenti -> AIS" (nižšie)


Návody:

Posledná aktualizácia: 21.10.2015