UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra sociálnych štúdií

Katedra sociálnych štúdií (AIS)

Katedra sociálnych štúdií sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov v študijných programoch Verejná správa a Európska verejná správa. Poskytuje vzdelanie v správno-sociologicko-psychologickej oblasti so zameraním na problematiku organizácií verejnej správy. Absolvent získava spôsobilosť a zvláda aktivity od self-manažmentu cez aktivity, ktoré sa týkajú práce s klientom, vrátane poznania a rešpektovania jeho špecifík, až po manažment ľudí. Výskumné aktivity katedry sú diverzifikované, odrážajúce zameranie a vedecko-výskumnú orientáciu jej jednotlivých učiteľov. Zároveň sú ich aktivity nasmerované k dosahovaniu jednotného cieľ, ktorým je kvalitný profil absolventa fakulty v sociálnej oblasti.

Katedra sociálnych štúdií má štyri oblasti pôsobenia:

  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme štúdia,
  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v externej forme štúdia,
  • doktorandské štúdium,
  • výskumná a poradenská činnosť.
 

Podrobnejšie informácie:

 
fax: 055 788 36 65
e-mail: kss@fvs.upjs.sk
e-mail: kss.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Mgr. Gabriela KRAVČÁKOVÁ, PhD.
miestnosť č. 422, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 32, 055 234 51 32
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
Podrobnejšie informácie na osobnej stránke po kliknutí na meno.
 

  Meno

  Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné
  hodiny (LS 2019/20) 

  doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.   417, 4. posch.   +421 55 234 5129   utorok 13:00 - 14:30
  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.   422, 4. posch.    +421 55 234 5132     utorok 12:00 - 13:30
  doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.    416, 4. posch.   +421 55 234 5128   streda   9:45 - 11:15
  Mgr. Denisa Rovenská, PhD.   423, 4. posch.     +421 55 234 5131   utorok 10:00 - 11:30
  PhDr. Eliška Župová, PhD.   423, 4. posch.    +421 55 234 5131    utorok 13:30 - 15:10
 
Doktorandi:
E-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko1@student.upjs.sk
Podrobnejšie informácie na osobnej stránke po kliknutí na meno.
 

  Meno

  Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné
  hodiny (LS 2019/20) 

  Mgr. Dominika Bernátová                             303, 3. posch.     +421 55 234 5115     štvrtok 12:15 - 13:15 
 
 
 
Posledná aktualizácia: 12.02.2020