UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Katedra sociálnych štúdií

 

Katedra sociálnych štúdií (AIS)

Katedra sociálnych štúdií sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov v študijných programoch Verejná správa a Európska verejná správa. Poskytuje vzdelanie v správno-sociologicko-psychologickej oblasti so zameraním na problematiku organizácií verejnej správy. Absolvent získava spôsobilosť a zvláda aktivity od self-manažmentu cez aktivity, ktoré sa týkajú práce s klientom, vrátane poznania a rešpektovania jeho špecifík, až po manažment ľudí. Výskumné aktivity katedry sú diverzifikované, odrážajúce zameranie a vedecko-výskumnú orientáciu jej jednotlivých učiteľov. Zároveň sú ich aktivity nasmerované k dosahovaniu jednotného cieľ, ktorým je kvalitný profil absolventa fakulty v sociálnej oblasti.

Katedra sociálnych štúdií má štyri oblasti pôsobenia:

  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme štúdia,
  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v externej forme štúdia,
  • doktorandské štúdium,
  • výskumná a poradenská činnosť.
 

Podrobnejšie informácie:

 
fax: 055 788 36 65
e-mail: kss@fvs.upjs.sk
e-mail: kss.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Mgr. Gabriela KRAVČÁKOVÁ, PhD.
miestnosť č. 422, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 32, 055 234 51 32
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Andrea ČURNÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: andrea.curna@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
Podrobnejšie informácie na osobnej stránke po kliknutí na meno.
 

  Meno

  Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné
  hodiny (ZS 2019/20) 

  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.   422, 4. posch.    +421 55 234 5132     
  doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.    416, 4. posch.   +421 55 234 5128   
  Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.   417, 4. posch.     +421 55 234 5129    
  Mgr. Denisa Rovenská, PhD.   423, 4. posch.     +421 55 234 5131    
  PhDr. Eliška Župová, PhD.   423, 4. posch.    +421 55 234 5131    
 
 
Posledná aktualizácia: 26.06.2019