UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Katedra sociálnych štúdií

 

Katedra sociálnych štúdií (AIS)

Katedra sociálnych štúdií sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov v študijných programoch Verejná správa a Európska verejná správa. Poskytuje vzdelanie v správno-sociologicko-psychologickej oblasti so zameraním na problematiku organizácií verejnej správy. Absolvent získava spôsobilosť a zvláda aktivity od self-manažmentu cez aktivity, ktoré sa týkajú práce s klientom, vrátane poznania a rešpektovania jeho špecifík, až po manažment ľudí. Výskumné aktivity katedry sú diverzifikované, odrážajúce zameranie a vedecko-výskumnú orientáciu jej jednotlivých učiteľov. Zároveň sú ich aktivity nasmerované k dosahovaniu jednotného cieľ, ktorým je kvalitný profil absolventa fakulty v sociálnej oblasti.

Katedra sociálnych štúdií má štyri oblasti pôsobenia:

  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme štúdia,
  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v externej forme štúdia,
  • doktorandské štúdium,
  • výskumná a poradenská činnosť.
 

Podrobnejšie informácie:

 
fax: 055 788 36 65
e-mail: kss@fvs.upjs.sk
e-mail: kss.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Mgr. Gabriela KRAVČÁKOVÁ, PhD.
miestnosť č. 422, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 32, 055 234 51 32
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Michaela KAŽIMÍROVÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34
e-mail: michaela.kazimirova@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
Podrobnejšie informácie na osobnej stránke po kliknutí na meno.
 

  Meno

  Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné
  hodiny (LS 2018/19) 

  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.

  422, 4. posch. 

  +421 55 234 5132  

  streda 9:00 - 10:45

  doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA. 

  416, 4. posch.

  +421 55 234 5128

  streda 12:45 - 14:15

  Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.

  417, 4. posch.  

  +421 55 234 5129

  streda 10:30 - 12:00 
  Mgr. Denisa Rovenská, PhD.

  423, 4. posch.  

  +421 55 234 5131

  streda 10:00 - 11:30 

  PhDr. Eliška Župová, PhD.

  423, 4. posch. 

  +421 55 234 5131 

  streda 12:50 - 14:20
 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2019