UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
+421 55 234 5105
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra sociálnych štúdií


Katedra sociálnych štúdií
(AIS)

Katedra sociálnych štúdií sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov v študijných programoch Verejná správa a Európska verejná správa. Poskytuje vzdelanie v správno-sociologicko-psychologickej oblasti so zameraním na problematiku organizácií verejnej správy. Absolvent získava spôsobilosť a zvláda aktivity od self-manažmentu cez aktivity, ktoré sa týkajú práce s klientom, vrátane poznania a rešpektovania jeho špecifík, až po manažment ľudí. Výskumné aktivity katedry sú diverzifikované, odrážajúce zameranie a vedecko-výskumnú orientáciu jej jednotlivých učiteľov. Zároveň sú ich aktivity nasmerované k dosahovaniu jednotného cieľ, ktorým je kvalitný profil absolventa fakulty v sociálnej oblasti.

Katedra sociálnych štúdií má štyri oblasti pôsobenia:

  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme štúdia,
  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v externej forme štúdia,
  • doktorandské štúdium,
  • výskumná a poradenská činnosť.
 

Podrobnejšie informácie:

 
e-mail: kss@fvs.upjs.sk
e-mail: kss.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Mgr. Gabriela KRAVČÁKOVÁ, PhD.
miestnosť č. 422, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5132
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk   (bez diakritiky)
Podrobnejšie informácie na osobnej stránke po kliknutí na meno.
 

  Meno

  Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné
  hodiny (ZS 2022/23)    

  doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.   417, 4. posch.   +421 55 234 5129   streda 9:45 - 11:15
  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.   422, 4. posch.    +421 55 234 5132     streda 13:30 - 15:00
  doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.    416, 4. posch.   +421 55 234 5128   štvrtok 12:45 - 14:15
  PhDr. Eliška Župová, PhD.   423, 4. posch.    +421 55 234 5131    utorok 11:40 -13:10
 
Doktorandi:
E-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk (bez diakritiky).
 

  Meno

  Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné
  hodiny (ZS 2022/23) 

  Mgr. Vitalii Horovenko                      303, 3. posch.   +421 55 234 5115   pondelok 9:40 - 11:20   
  PhDr. Marcel Orenič                                     308, 3. posch.    +421 55 234 5146      streda 9:50 - 11:20  
 
 
 
Posledná aktualizácia: 23.09.2022