UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Konferencie

Podujatia organizované Katedrou sociálnych štúdií v uplynulých rokoch

  • Vedecká konferencia "Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy", Košice, 14.11.2019. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.
  • Prednáška na tému „Kde publikovať?“ v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. Košice, 06.11.2017.
  • Tretí ročník binuálnej konferencie s medzinárodnou účasťou "Ľudský kapitál a spoločnosť 2016", Košice, 06.10.2016. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.
  • Workshop s názvom „Ako vytvoriť dobrý dotazník“ organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Košice, 09.11.2015.
  • Druhý ročník konferencie s medzinárodnou účasťouĽudský kapitál a spoločnosť 2014. Košice, 16.10.2014. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.
  • Prvý ročník konferencie s medzinárodnou účasťouĽudský kapitál a spoločnosť, ktorej cieľom bol transfer poznatkov a skúseností z teórie a praxe v oblasti ľudského kapitálu ako dôležitého aktíva v spoločnosti s dôrazom na úlohu organizácií verejnej správy. Košice, 05.10.2012. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.
  • Workshop k vedecko-výskumnej činnosti katedry organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Košice, 09.11.2011.
  • Workshop k vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti katedry organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Košice, 01.12.2010.
  • Korešpondenčná konferenciaHodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť organizovaná v rámci riešenia výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. Košice, september 2010.
Posledná aktualizácia: 27.11.2019