UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Konferencie

Pripravované podujatia

Vedecká konferencia "Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy", Košice, 14.11.2019. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.

 

Podujatia organizované Katedrou sociálnych štúdií v uplynulých rokoch

  • Prednáška na tému „Kde publikovať?“ v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. Košice, 06.11.2017.
  • Tretí ročník binuálnej konferencie s medzinárodnou účasťou "Ľudský kapitál a spoločnosť 2016", Košice, 06.10.2016. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.
  • Workshop s názvom „Ako vytvoriť dobrý dotazník“ organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Košice, 09.11.2015.
  • Druhý ročník konferencie s medzinárodnou účasťouĽudský kapitál a spoločnosť 2014. Košice, 16.10.2014. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.
  • Prvý ročník konferencie s medzinárodnou účasťouĽudský kapitál a spoločnosť, ktorej cieľom bol transfer poznatkov a skúseností z teórie a praxe v oblasti ľudského kapitálu ako dôležitého aktíva v spoločnosti s dôrazom na úlohu organizácií verejnej správy. Košice, 05.10.2012. Podrobnejšie informácie na stránke konferencie.
  • Workshop k vedecko-výskumnej činnosti katedry organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Košice, 09.11.2011.
  • Workshop k vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti katedry organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Košice, 01.12.2010.
  • Korešpondenčná konferenciaHodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť organizovaná v rámci riešenia výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. Košice, september 2010.
Posledná aktualizácia: 13.08.2019