UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Mgr. Denisa Rovenská, PhD.


Vedecko-pedagogická charakteristika

ResearchGate profil


Akademické tituly a hodnosti

PhD. - 2016, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
sociálna psychológia a psychológia práce
Mgr. - 2013, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
psychológia
Bc. - 2011, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
psychológia

Profesionálna kariéra

09/2016 - súčasnosť
odborná asistentka - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií

Výučba

Psychológia
Metódy výskumu
Rozvoj profesionálnych kompetentností
Organizačné správanie
Sociálno-psychologický výcvik

Výskum

Oblasti výskumu:

spravodlivosť

Grantové vedecké projekty - aktuálne riešené

VEGA č. 1/0290/20 s názvom Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike. Status: riešiteľka. Obdobie riešenia: 2020 - 2022

Vybrané publikácie

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Halachová, M., Rovenská, D. (2017). Virtuálne a reálne prostredie dospievajúceho. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Rovenská, D. (2016). Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii. Československá psychologie, 61, 2, 169-182.

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch:

Rovenská. D. (2019). Organizačné občianske správanie, organizačná spravodlivosť a socio-demografické ukazovatele. E-psychologie, 13, 3, 42-59.
Rovenská, D., Lovaš, L. (2017). Identifikácia stratégií zvládania nespravodlivosti v partnerskom vzťahu. Psychologie a její kontexty, 8, 2, 57-72.

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Rovenská, D., Daduľáková, L. (2018). Belief in a just world and coping with injustice in intimate relationships. Človek a spoločnosť: internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 21, 3, 39-49.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Rovenská, D. (2018). Organizational justice and job satisfaction. In QUAERE 2018: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, roč. VIII: 27.-29.6.2018, Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 908-916.

Skriptá a učebné texty

Rovenská, D. (2019). Rozvoj profesionálnych kompetentností. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 96 s. ISBN 9788081527777.
Posledná aktualizácia: 10.02.2021