UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Mgr. Dominika Bernátová


ResearchGate profil


Akademické tituly a hodnosti

Mgr. - 2019, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
verejná správa
Bc. - 2017, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
verejná správa

Profesionálna kariéra

09/2019 - súčasnosť
doktorandka - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií

Výučba seminárov predmetov

Riadenie ľudských zdrojov
Štatistika

Vybrané publikácie

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách

Bernátová, D. (2020). Talent manažment v štátnej správe. In Teória a prax verejnej správy: recenzovaný zborník príspevkov z 5. ročníka vedeckej konferencie doktorandov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 94-106.
Bernátová, D. (2020). Ďalšie odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov na Slovensku. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava: Fakulta sociálnych vied, s. 10-14.
Bernátová, D. (2019). Generácia Y a ochota pracovať vo verejnej správe. In Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 9-20.

 

Posledná aktualizácia: 10.02.2021