UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Marcel Orenič

Akademické tituly a hodnosti

PhDr. - 2021, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
študijný odbor sociálna práca
Mgr. - 2020, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
študijný program verejná správa, v študijnom odbore politické vedy
Bc. - 2018, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
študijný program verejná správa, v študijnom odbore verejná politika a verejná správa

Profesionálna kariéra

09/2020 - súčasnosť
doktorand - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra sociálnych štúdií

Ďalšie vzdelávanie

MBA - 2019, Collegium Humanum - Varšavská univerzita manažmentu vo Varšave v spolupráci s Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne
študijný odbor Master of Business Administration

Výučba

Štatistika (cvičenia)
Posledná aktualizácia: 01.04.2021