UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Výskum

Vedecko-výskumné aktivity katedry sú zamerané na dosiahnutie synergického efektu vedecko-výskumnej činnosti všetkých učiteľov a ich profilácie, ktorá spadá do oblasti riadenia ľudských zdrojov, sociálnej pychológie a verejnej správy. Aktuálne sa zameriava najmä na tieto oblasti:

  • manažment ľudských zdrojov,
  • manažment kariéry,
  • teórie správy a byrokracie,
  • interpersonálnu komunikáciu,
  • interkultúrnu komunikáciu,
  • sociálnu psychológiu.

Vlastné výsledky vedecko-výskumných aktivít publikujú učitelia katedry doma a v zahraničí v podobe vedeckých štúdií, monografií, učebníc, skrípt, odborných článkov, príspevkov a prezentujú ich na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach.

 

Spolupracujúce zahraničné vysoké školy

  • TU-VŠB v Ostrave, Ekonomická fakulta, Katedra managementu
  • Slezská univerzita v Opavě, Fakulta verejných politík

 

Odborné zameranie učiteľov katedry sociálnych štúdií

  Meno   Odborné zameranie
  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.   manažment ľudských zdrojov     
  doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.   sociálna práca
  Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.   sociálna psychológia
  Mgr. Denisa Rovenská, PhD.   sociálna psychológia
  PhDr. Eliška Župová, PhD.   verejná správa

 

Posledná aktualizácia: 10.09.2018