UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Výskum

Vedecko-výskumné aktivity katedry sú zamerané na dosiahnutie synergického efektu vedecko-výskumnej činnosti všetkých učiteľov a ich profilácie, ktorá spadá do oblasti riadenia ľudských zdrojov, sociálnej pychológie a verejnej správy. Aktuálne sa zameriava najmä na tieto oblasti:

  • manažment ľudských zdrojov,
  • organizačné správanie,
  • interpersonálnu komunikáciu,
  • interkultúrnu komunikáciu,
  • sociálnu psychológiu,
  • psychológiu práce,
  • sociálnu prácu.

Vlastné výsledky vedecko-výskumných aktivít publikujú učitelia katedry doma a v zahraničí v podobe vedeckých štúdií, monografií, učebníc, skrípt, odborných článkov, príspevkov a prezentujú ich na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach.

 

Spolupracujúce zahraničné vysoké školy

  • TU-VŠB v Ostrave, Ekonomická fakulta, Katedra managementu
  • Slezská univerzita v Opavě, Fakulta verejných politík

 

Odborné zameranie učiteľov katedry sociálnych štúdií

  Meno   Odborné zameranie
  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.   manažment ľudských zdrojov     
  doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.   sociálna práca
  Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.   sociálna psychológia a psychológia práce
  Mgr. Denisa Rovenská, PhD.   sociálna psychológia a psychológia práce
  PhDr. Eliška Župová, PhD.   verejná správa

 

Posledná aktualizácia: 10.02.2021