UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Katedra verejnoprávnych disciplín

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového práva, trestného práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva.

Podrobnejšie informácie:

 
fax: 055 788 36 65
e-mail: kvpd@fvs.upjs.sk
e-mail: kvpd.fvs@upjs.sk

 

Vedúci katedry:
prof. JUDr. Igor PALÚŠ, CSc.
tel.: 055 788 36 13, 055 234 5113
e-mail: igor.palus@upjs.sk
miestnosť č. 317, 3. poschodie
konzultačné hodiny: UT 10:00 - 12:00

Administratívna asistentka katedry:
Michaela KAŽIMÍROVÁ
administratívna asistentka katedry
tel.: 055 788 36 34, 055 23451 02
e-mail: michaela.kazimirova@upjs.sk
miestnosť č. 420, 4. poschodie

Pedagogickí zamestnanci:
e-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(ZS 2018 - 2019)*

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

317, 3.posch.

+421 55 234 5113

UT 10:00 - 12:00

doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.

217, 2.posch.

+421 55 234 5111

ST 10:00 - 11:30

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

410, 4.posch.

+421 55 234 5122

ST 08:00 - 09:30

JUDr. Mgr. Michal Jesenko,  PhD.

409, 4.posch.

+421 55 234 5121

PO 09:50 - 10:35

UT 10:45 - 12:25

doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.

411, 4.posch.

+421 55 234 5124

ŠT 09:00 - 09:45

ŠT 12:45 - 13:30

JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

413, 4.posch.

+421 55 234 5125

ST 11:00 - 12:30

JUDr. Martina Kantorová, PhD.

414, 4.posch.

+421 55 234 5126

PO 11:45 - 12:30

ST 11:45 - 12:30

JUDr. Róbert Gyuri, PhD.

414, 4.posch.

+421 55 234 5126

ŠT 09:20 - 09:50

PI 11:30 - 12:30

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

413, 4.posch.

+421 55 234 5125

UT 11:40 - 12:25

ŠT 11:40 - 12:25

PhDr. Tomáš Alman, PhD.

419, 4. posch. +421 55 234 5135

ST 09:50 - 11:20

ŠT 09:50 - 10:35 (ŠP)

Interní doktorandi:

Mgr. Jana Volochová

Mgr. Matúš Vyrostko

 

308, 3. posch.

311, 3. posch.

 

+421 55 234 5146

+421 55 234 5133

 

ŠT 10:00 - 11:00

PO 12:00 - 13:00

e-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

* v čase skúškového obdobia je potrebné dohodnúť si konzultácie individuálne, napríklad e-mailom

Posledná aktualizácia: 26.09.2018