UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Katedra verejnoprávnych disciplín

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového práva, trestného práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva.

Podrobnejšie informácie:

 
fax: 055 788 36 65
e-mail: kvpd@fvs.upjs.sk
e-mail: kvpd.fvs@upjs.sk

 

Vedúca katedry:
JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD.
tel.: 055 788 36 25, 055 234 5125
e-mail: vladimira.zofcinova@upjs.sk
miestnosť č. 413, 4. poschodie
konzultačné hodiny: ST 08:00 - 09:30

Administratívna asistentka katedry:
Andrea ČURNÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: andrea.curna@upjs.sk

Pedagogickí zamestnanci:
e-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk

  Meno

 Miestnosť

 Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(ZS 2019 - 2020)*

  prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

 415, 4. posch.   +421 55 234 5127

ŠT 09:00 - 11:00

ŠT 13:30 - 15:30

  prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

 317, 3.posch.

  +421 55 234 5113

PO 09:00 - 11:00

  doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.

 424, 4.posch.

  +421 55 234 5161

konzultácie

dohodnúť e-mailom

  doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

 217, 2.posch.

 409, 4.posch.

  +421 55 234 5111

  +421 55 234 5121

ST 09:40 - 11:10

  doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.

 411, 4.posch.

  +421 55 234 5124

PO 11:30 - 13:00

  doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

 410, 4.posch.

  +421 55 234 5122

PO 09:15 - 10:45

   PhDr. Tomáš Alman, PhD.

 419, 4. posch.

  +421 55 234 5135

PO 09:50 - 11:20

   JUDr. Róbert Gyuri, PhD.

 414, 4.posch.

  +421 55 234 5126

UT 13:00 - 13:30

ST 12:30 - 13:30

   JUDr. Martina Kantorová, PhD.

 414, 4.posch.

  +421 55 234 5126

PO 09:00 - 09:45

PO 13:30 - 14:15

   Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

 413, 4.posch.

  +421 55 234 5125

UT 09:50 - 10:35

ST 12:20 - 13:05

   JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 413, 4.posch.   +421 55 234 5125

ST 08:00 - 09:30

Interní doktorandi:

   PhDr. Jana Volochová

   PhDr. Matúš Vyrostko

   Mgr. Viktória Kráľová

 

 308, 3. posch.

 426, 4. posch.

 426, 4. posch.

 

 +421 55 234 5146

 +421 55 234 5143

 +421 55 234 5143

 

dohodnúť e-mailom

UT 10:00 - 11:00  

PO 10:00 - 11:00 

e-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

* v čase skúškového obdobia je potrebné dohodnúť si konzultácie individuálne, napríklad e-mailom

Posledná aktualizácia: 20.09.2019