UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra verejnoprávnych disciplín

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového práva, trestného práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva.

Podrobnejšie informácie:

e-mail: kvpd@fvs.upjs.sk
e-mail: kvpd.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD.
tel.: +421 55 234 5125
e-mail: vladimira.zofcinova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: +421 55 788 36 34, +421 55 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk

  Meno

Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné hodiny 
  (LS 2020/21) *

 prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.   415, 4. posch.   +421 55 234 5127 

 

ŠT 09:00 - 11:00

 

 doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.   217, 2. posch.    +421 55 234 5111  

 

ST 10:00 - 11:30

 

 doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.    411, 4. posch.   +421 55 234 5124

 

ST 15:20 - 16:50

 

 doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.   410, 4. posch.     +421 55 234 5122

 

PO 09:00 - 09:45

PO 10:50 - 11:35

 doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.   413, 4. posch.    +421 55 234 5125

 

ŠT 11:30 - 13:00

 

 JUDr. Róbert Gyuri, PhD.   414, 4.posch.   +421 55 234 5126

 

UT 10:45 - 11:30

ST 13:20 - 14:05

 JUDr. Martina Kantorová, PhD.   414, 4.posch.   +421 55 234 5126

 

PO 10:00 - 11:30

 

 Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.   413, 4. posch.   +421 55 234 5125

 

UT 09:50 - 11:20

 

 PhDr. Tomáš Alman, PhD.   419, 4. posch.   +421 55 234 5135

 

ST 12:30 - 14:00

 

 PhDr. Jana Volochová, PhD.   419, 4. posch.   +421 55 234 5135

 

ST 11:30 - 13:00

 


Doktorandi:
E-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

  Meno

Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné hodiny 
  (LS 2020/21) *

 Mgr. Viktória Kráľová    426, 4. posch.     +421 55 234 5143   ST 10:00 - 11:00
 Mgr. Lukáš Ivančík   308, 3. posch.    +421 55 234 5146 ŠT 10:00 - 11:00
 Mgr. Andrea Košíková                               426, 4. posch.   +421 55 234 5143 ŠT 12:45 - 13:45

 

* Konzultácie prebiehajú cez e-mail, lms.upjs.sk, MS Teams, resp. inou formou po dohode s vyučujúcim.

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2021