UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra verejnoprávnych disciplín

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového práva, trestného práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva.

Podrobnejšie informácie:

 
fax: 055 788 36 65
e-mail: kvpd@fvs.upjs.sk
e-mail: kvpd.fvs@upjs.sk

 

Vedúca katedry:
doc. JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD.
tel.: 055 788 36 25, 055 234 5125
e-mail: vladimira.zofcinova@upjs.sk
miestnosť č. 413, 4. poschodie
konzultačné hodiny: UT 10:00 - 11:30

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk 

Pedagogickí zamestnanci:
e-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk

  Meno

 Miestnosť

 Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(LS 2019 - 2020)*

  prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

 415, 4. posch.   +421 55 234 5127

ŠT 09:00 - 11:30

  prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

 317, 3.posch.

  +421 55 234 5113

PO 9:00 - 13:00

  doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.

 424, 4.posch.

  +421 55 234 5161

ST 12:30 - 14:00

  doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

 217, 2.posch.

 409, 4.posch.

  +421 55 234 5111

  +421 55 234 5121

UT 12:30 - 14:00

  doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.

 411, 4.posch.

  +421 55 234 5124

UT 09:30 - 11:00

  doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

 410, 4.posch.

  +421 55 234 5122

PO 09:50 - 11:20

  doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 413, 4.posch.

  +421 55 234 5125

UT 10:00 - 11:30

   JUDr. Róbert Gyuri, PhD.

 414, 4.posch.

  +421 55 234 5126

UT 10:40 - 11:40

ST 13:00 - 13:30

   JUDr. Martina Kantorová, PhD.

 414, 4.posch.

  +421 55 234 5126

UT 12:00 - 14:00

   Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

 413, 4.posch.

  +421 55 234 5125

ST 09:50 - 11:20

   PhDr. Tomáš Alman, PhD.

 419, 4. posch.

 +421 55 234 5135

PO 09:50 - 11:20

Interní doktorandi:

   PhDr. Jana Volochová

   PhDr. Matúš Vyrostko

   Mgr. Viktória Kráľová

 

 308, 3. posch.

 426, 4. posch.

 426, 4. posch.

 

 +421 55 234 5146

 +421 55 234 5143

 +421 55 234 5143

 

ŠT 10:00 - 11:00

UT 10:00 - 11:00

PO 10:00 - 11:00

e-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

* v čase skúškového obdobia je potrebné dohodnúť si konzultácie individuálne, napríklad e-mailom

Posledná aktualizácia: 10.03.2020