UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, teórie verejnej politiky, politológie, sociálnej politiky, medzinárodnej politiky a ekonomiky, etiky, filozofie a dejín verejnej správy.

Informácie o katedre

 

Podrobnejšie informácie

 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS (informácie z AIS)

tel.: +421 55 788 36 49
fax: 055 788 36 65
e-mail: kvptvs@fvs.upjs.sk
e-mail: kvptvs.fvs@upjs.sk
 
Vedúci katedry:
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
Miestnosť: 314, 3. poschodie
tel.: 055 788 36 49, 055 234 51 49
e-mail: drahomira.ondrova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Andrea ČURNÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: andrea.curna@upjs.sk
 
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
E-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo
(VOIP)

Konzultačné

hodiny  ZS 2019/2020

 doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.

 314, 3. posch. 

 +421 55 234 5149 

Utorok 10:00 - 11:30

 doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.,MPA

 312, 3. posch.

 +421 55 234 5148

Streda 12:30 - 13:20

Štvrtok 9:45 - 10:40

 doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

 316, 3. posch.

 +421 55 234 5152

Utorok 11:30 - 12:30

 doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.

 315, 3. posch.

 +421 55 234 5134

Pondelok 08:30 - 10:00

 doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.

 309, 3. posch.

 +421 55 234 5147

Pondelok 9:15 - 10:00

Streda 10:40 - 11:35

 Mgr. Veronika Džatková, PhD.

 313, 3. posch.

 +421 55 234 5151

Streda 11:00 - 12:30

 PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

 320, 3. posch.

 +421 55 234 5154

Streda 08:00 - 09:30

 PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD. 

311, 3. posch. +421 55 234 5133 Streda 10:30 - 12:00

 Interní doktorandi:

 

 

 

 Mgr. Oskar Tóth

 426, 4. posch.

 +421 55 234 5143

 Štvrtok 9:00 - 10:00

 Ing. Michaela Kakašová

303, 3. posch.   Streda 09:00 - 10:00
 
 
 
Posledná aktualizácia: 23.09.2019