UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, teórie verejnej politiky, politológie, sociálnej politiky, medzinárodnej politiky a ekonomiky, etiky, filozofie a dejín verejnej správy.

Informácie o katedre

 

Podrobnejšie informácie

 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS (informácie z AIS)

tel.: +421 55 788 36 49
fax: 055 788 36 65
e-mail: kvptvs@fvs.upjs.sk
e-mail: kvptvs.fvs@upjs.sk
 
Vedúci katedry:
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
Miestnosť: 314, 3. poschodie
tel.: 055 788 36 49, 055 234 51 49
e-mail: drahomira.ondrova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Andrea ČURNÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: andrea.curna@upjs.sk
 
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
E-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo
(VOIP)

Konzultačné
hodiny

 doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.

 314, 3. posch. 

 +421 55 234 5149 

Utorok 11:30 - 13:00

 doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.,MPA

 312, 3. posch.

 +421 55 234 5148

Streda 12:30 - 13:20

Štvrtok 9:45 - 10:40

 doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

 316, 3. posch.

 +421 55 234 5152

Utorok 11:30 - 12:30

 doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.

 315, 3. posch.

 +421 55 234 5134

Štvrtok 8:00 - 9:30

doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.

 309, 3. posch.

 +421 55 234 5147

Streda 12:00 - 13:30

 Mgr. Veronika Džatková, PhD.

 313, 3. posch.

 +421 55 234 5151

Štvrtok 12:30 - 13:15

Piatok 13:25 - 14:10

 PhDr. Miroslav Fečko, PhD.

 306, 3. posch.

 +421 55 234 5154

Pondelok 10:00 - 11:30

 Interní doktorandi:

 

 

 

 Mgr. Oskar Tóth

 426, 4. posch.

 +421 55 234 5143

 Štvrtok 9:00 - 10:00

 
 
 
Posledná aktualizácia: 12.04.2019