UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch "Verejná správa" a "Európska verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, teórie verejnej politiky, politológie, sociálnej politiky, medzinárodnej politiky a ekonomiky, etiky, filozofie a dejín verejnej správy.

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS (informácie z AIS)

tel.: +421 55 788 36 52; +421 55 234 5152
e-mail: kvptvs.fvs@upjs.sk
 
Poverená vykonávaním funkcie vedúcej Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Miestnosť: 316, 3. poschodie
tel.: +421 55 234 5152
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk 
 
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
E-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

  Meno

Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné hodiny 
  (ZS 2020/21) 

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.   316, 3. posch.   +421 55 234 5152
Streda 10:30 - 11:30
online cez MS Teams
(tím: SR-OfficeHours)
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.   314, 3. posch.   +421 55 234 5149  Streda 12:30 - 14:00
doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.,MPA   312, 3. posch.   +421 55 234 5148 Streda 10:40 - 11:35
doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.   315, 3. posch.   +421 55 234 5134 Streda 10:00 - 11:30
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.   309, 3. posch.   +421 55 234 5147
Utorok 12:45 - 13:30
Štvrtok 10:50 - 11:40
Mgr. Veronika Džatková, PhD.   313, 3.posch.   +421 55 234 5151
Streda 11:25 - 12:10
Štvrtok 09:45 - 10:30
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.   320, 3.posch.   +421 55 234 5154 Utorok 08:00 - 09:30
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.   311, 3. posch.   +421 55 234 5133  Štvrtok  12:45 - 14:15 

 

Vedecký pracovník:

Mgr. Katarína Miňová, PhD.                                 313, 3. posch.    +421 55 234 5151    Streda 09:00 - 10:30  

 

Interní doktorandi:

Mgr. Oskar Tóth                      426, 4. posch.    +421 55 234 5143 Pondelok 10:40 - 12:40
 Ing. Michaela Kakašová                                      303, 3. posch.   +421 55 234 5115 Streda 09:00 - 10:00

 

 
 
 
Posledná aktualizácia: 25.10.2020