UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
+421 55 234 5105
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

 

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch "Verejná správa", "Európska verejná správa" a "Informačné systémy vo verejnej správe". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, teórie verejnej politiky, politológie, sociálnej politiky, medzinárodnej politiky a ekonomiky, etiky, filozofie a dejín verejnej správy.

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy FVS (informácie z AIS)

tel.: +421 55 234 5152
e-mail: kvptvs.fvs@upjs.sk
 
Vedúca Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Miestnosť: 316, 3. poschodie
tel.: +421 55 234 5152
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: 055 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk 
 
 
Pedagogickí zamestnanci:
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
E-mailová adresa doktoranda je meno.priezvisko@student.upjs.sk

  Meno

Miestnosť

  Telefónne číslo
  (VOIP)

  Konzultačné hodiny 
  (ZS 2022/23) 

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.  318, 3. posch.   +421 55 234 5152
Streda 10:00 - 11:00
online cez MS Teams
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.  314, 3. posch.   +421 55 234 5149 
Utorok 11:30 - 13:00 
doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.,MPA  312, 3. posch.   +421 55 234 5148
Streda 16:05 - 17:35
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.  309, 3. posch.   +421 55 234 5147
Streda 10:10 - 11:30
prezenčne, po dohode online
Mgr. Veronika Džatková, PhD.  313, 3.posch.   +421 55 234 5151
Štvrtok 11:45 - 13:15
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.  320, 3.posch.   +421 55 234 5154 Utorok 08:00 - 09:30
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.  311, 3. posch.   +421 55 234 5133  Utorok 9:50 - 11:20 
Mgr. Katarína Miňová, PhD.   307, 3. posch.   +421 55 234 5145 Pondelok 11:30 - 13:00
Ing. Kristína Guzyová, PhD. 313, 3.posch.   +421 55 234 5151 Utorok 10:30 - 12:00

 

Výskumný pracovník:

Ing. Viliam Kováč                                                   307, 3. posch.   +421 55 234 5145 
                                         

 

Interní doktorandi:

Ing. Michaela Lukačínová  307, 3. posch.    
Mgr. Bohdan Mikhnevych  307, 3. posch.    
Ing. Michaela Kakašová                                       303, 3. posch.  +421 55 234 5115  
Utorok 13:45 - 14:15 
Streda 13:00 - 13:30  
Mgr. Kristína Andrašková  426, 4. posch.  +421 55 234 5143 Streda 09:30- 11:00

Konzultácie členov katedry prebiehajú v zimnom semestri akademického roka 2022/23 prevažne prezenčnou formou, respektíve po dohode s vyučujúcim aj online prostredníctvom platformy MS Teams. 

 
 
 
Posledná aktualizácia: 21.09.2022