Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 18sekúnd

Vedecko-výskumná činnosť katedry koreluje s obsahovým zameraním výučby na katedre.
Katedra sa zameriava najmä na nasledovné oblasti výskumu:
➙ verejná politika
➙ teória verejnej správy
➙ história verejnej správy
➙ filozoficko-politologické aspekty verejnej správy
➙ medzinárodné vzťahy
➙ komunálna politika
➙ politické, stranícke a administratívne systémy v štátoch EÚ


Študuj na UPJŠ