UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Vybrané publikácie

 

KNEŽOVÁ, J. 2014. Základy teórie verejnej správy. Košice: FVS UPJŠ.

ONDROVÁ, D. 2013. Medzinárodná politka, Medzinárodné vzťahy (Vybrané problémy). Košice: FVS UPJŠ.

GEFFERT, R. 2010. Etika vo verejnej správe. Košice: FVS UPJŠ.

KLIMOVSKÝ, D. 2008. Základy verejnej správy. Košice: FVS UPJŠ.

KONEČNÝ, S. - KONEČNÝ, B. 2009. Otvorená komunálna politika - teória a prax. Bratislava: Mayor.

KRÁĽOVÁ, Ľ. (Ed.). 2006. Aktuálne otázky verejnej politiky. Košice: Typopress.

KRÁĽOVÁ, Ľ. (Ed.). 2008. Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM Systém.

ONDROVÁ, D. 2005. Britský novodobý konzervativizmus a Európa. Banská Bystrica: FPV a MV.

ONDROVÁ, D. 2005. International relations. Banská Bystrica: FPVaMV.

ŠUTAJ, Š. 2003. Dejiny verejnej správy na Slovensku. Košice: FVS UPJŠ.

 

Zahraničné aktivity členov katedry

doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.

Aktívne vystúpenie a prezentácia príspevku „Appeal of Ethical Accountability in Public Administration“ na medzinárodnej vedeckej konferencii Current Modernisation Processes in Public Administration: Polish and European Perspectives konanej 22. – 23. apríla 2015 v Krakove.

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Aktívne vystúpenie a prezentácia príspevku „Smart city – conception for local development?„na CEE e|Dem and e|Gov Days 2015. Budapešť, 7. – 8. máj 2015.

Aktívne vystúpenie a prezentácia príspevku Ručinská, S. – Knežová, J. „Development planning optimalization of the Košice city in the context of the smart city and city region conceptions“  na 5th Central European Conference in Regional Science (CERS 2014). Košice, 5. – 8. októbra 2014.

Zahraničná prednáška: „Determinants of the City Regions in Slovakia“, autori: Ručinská, S. – Nižňanský, V Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 5th Halle Forum on Urban Economic Growth. Halle, 11.-12. decembra 2014

PhDr. Jana Knežová, PhD.

Aktívne vystúpenie a prezentácia príspevku Knežová, J. – Šteiner, A. – Bauer, R. Governing development of regions - case of Slovakia. In: RePEc, EconPapers - on-line Economics working papers, journal articles and software [elektronický zdroj]. - Saint Petersburg, 2014.

Mgr. Veronika Džatková, PhD.

Aktívne vystúpenie a prezentácia príspevku „Political dimension of civil society“ na medzinárodnej vedeckej konferencii Current Modernisation Processes in Public Administration: Polish and European Perspectives konanej 22. – 23. apríla 2015 v Krakove.

Posledná aktualizácia: 16.09.2015