Prejsť na obsah

Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY)

1minút, 7sekúnd

Názov projektu: Public Administration Education Quality Enhancement

Skratka: PAQUALITY

Koordinátor projektu na UPJŠ: PhDr. Miroslav Fečko, PhD.; doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Koordinátor projektu: NISPAcee (Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe)

Projektoví partneri:

 • NISPAcee – Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (Slovensko)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
 • EAPAA – European Association for Public Administration Accreditation (Holandsko)
 • Masarykova univerzita (Česká republika)
 • Universitatea Babes Bolyai (Rumunsko)
 • Univerza v Ljubljani (Slovinsko)
 • Budapesti Corvinus Egyetem (Maďarsko)
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko)
 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovensko)
 • Varna Free University (Bulharsko)

Trvanie: 01.09.2018 – 31.08.2021

Web odkazy:

Cieľ / anotácia:

Cieľom projektu je podpora zmien v oblasti vzdelávania so zameraním na verejnú správu v súlade s cieľmi Bolonského procesu. Zámerom je najmä:

 • podpora európskej spolupráce pri zabezpečovaní kvality s cieľom vyvinúť porovnateľné kritéria a metodiky a
 • podpora nevyhnutných európskych rozmerov vysokoškolského vzdelávania, predovšetkým vo vzťahu k vytvárania obsahu študijných programov, medzi-inštitucionálnej spolupráce, programom mobilít a integrovaným programom pre štúdium, tréning a výskum.  

Aktuality:

Online workshop 16.09.2020 – 18.09.2020

Transnacionálne projektové stretnutie 20.11.2020

Multiplikačné podujatie 13.04.2021

 


Študuj na UPJŠ