Prejsť na obsah

Projekty

2minút, 52sekúnd

Prehľad projektov riešených členmi Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy od roku 2015

Názov projektu:
Zdieľanými verejnými službami k integrovanej samospráve
Grantová schéma: VEGA
Výzva: Projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022
Typ projektu: domáci
Trvanie projektu: 2022 – 2024
Zodpovedný riešiteľ projektu: .Ručinská Silvia, doc. Ing., PhD., univ. prof.,
Ostatní riešitelia projektu:
Plánovaný rozpočet projektu:

Názov projektu:
Digital Government for Green Municipalities and Cities (DiGreen)
Grantová schéma: ERASMUS+
Výzva: KA220-HED – Cooperation Partnerships in Higher Education
Typ projektu: medzinárodný
Trvanie projektu: 2021 – 2024
Zodpovedný riešiteľ projektu: .Ručinská Silvia, doc. Ing., PhD., univ. prof., Fečko Miroslav, PhDr., PhD.
Ostatní riešitelia projektu:
Plánovaný rozpočet projektu: 324 810 €

Názov projektu:
Rozhovory o verejnej politike
Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém IPEL
Výzva: VVGS UPJŠ 2021 – 2022 Inštitucionálna podpora e-learningu
Typ projektu: domáci
Trvanie projektu: 2021-2022
Zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Katarína Miňová, PhD.
Ostatní riešitelia projektu: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univer. prof., PhDr. Miroslav Fečko, PhD., PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
Plánovaný rozpočet projektu: 1 998 €

Názov projektu:
Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike
Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra
Výzva: Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020
Typ projektu: domáci
Trvanie projektu: 2020 – 2022
Zodpovedný riešiteľ projektu: Geffert Richard, doc. PhDr., Ph.D.
Ostatní riešitelia projektu: Konečný Stanislav, doc. PhDr., PhD., Tóth Oskár, Mgr. + 7
Plánovaný rozpočet projektu: 21 503 €

Názov projektu:
Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY) (ID 1077)
Grantová schéma: ERASMUS+
Výzva: Key Action 2 – Strategic Partnership Projects for Higher Education 2018
Typ projektu: medzinárodný
Trvanie projektu: 2018 – 2021
Zodpovedný riešiteľ projektu: .Fečko Miroslav, PhDr., PhD.
Ostatní riešitelia projektu: Ručinská Silvia, doc. Ing., PhD.
Plánovaný rozpočet projektu: 17 436 €

Názov projektu:
Otvorené dvere pre verejnú správu
Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém IPEL
Výzva: VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20. 5. 2020)
Typ projektu: vnútorný
Trvanie projektu: 2020 – 2021
Zodpovedný riešiteľ projektu: Mitaľ Ondrej, PhDr., PhD.
Ostatní riešitelia projektu: Džatková Veronika, Mgr. PhD., Miňová Katarína, Mgr. PhD. + 3
Plánovaný rozpočet projektu: 1 400 €

Názov projektu:
Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike
Grantová schéma: Vedecká grantová agentúra
Výzva: Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017
Typ projektu: domáci
Trvanie projektu: 2017 – 2019
Zodpovedný riešiteľ projektu: Konečný Stanislav, doc. PhDr., PhD.
Ostatní riešitelia projektu: 6
Plánovaný rozpočet projektu: 5 998 €

Názov projektu:
Príprava nových kapacít pre EŠIF 2 (ID 1267)
Grantová schéma: Technická pomoc
Výzva: Príprava nových kapacít pre EŠIF 1
Typ projektu: domáci
Trvanie projektu: 2017 – 2018
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ručinská Silvia, doc. Ing., PhD.
Ostatní riešitelia projektu: Fečko Miroslav, PhDr., PhD.
Plánovaný rozpočet projektu: 45 789,89 € (za UPJŠ)

Názov projektu:
Kompetenzaufbau fur eine wirkungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen (KoWiSt) (ID 1078)
Grantová schéma: ERASMUS+
Výzva: Key Action 2 – Strategic Partnership Projects for Higher Education 2015
Typ projektu: zahraničný
Trvanie projektu: 2015 – 2018
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ručinská Silvia, doc. Ing., PhD.
Ostatní riešitelia projektu: Fečko Miroslav, PhDr., PhD.
Plánovaný rozpočet projektu: 35 050 €


Študuj na UPJŠ