Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2020/2021

0minút, 16sekúnd

Témy ŠVOČ 2020/2021
Dostupnosť/obsadenosť jednotlivých tém si overte na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
Tel. č. +421 55 234 5117
E-mail: viera.bacikova@upjs.sk   

Pokyny ŠVOČ pre fakultné kolo v akademickom roku 2020/2021
Prihláška ŠVOČ 2020/2021
Formulár posudku oponenta prác ŠVOČ
Predná strana prác ŠVOČ


Študuj na UPJŠ