Prejsť na obsah

KickOff meeting projektu Future of Public Administration – 18. máj 2021

1minút, 27sekúnd

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach organizovala prvé podujatie v rámci realizácie projektových aktivít projektu Future of Public Administration (FoPA).

V utorok 18. mája bol v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou úvodnou fázou implementácie projektu Future of Public Administration (FoPA) zorganizovaný online KickOff Meeting.

Projektové tímy spolupracujúcich inštitúcií z Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Národnej univerzity V. N. Karazina v Charkove a Slovenského korpusu ukrajinských študentov diskutovali o realizácii projektových aktivít, dosahovaní nastavených indikátorov, špecifikovaní projektového plánu v kontexte nastavených míľnikov projektu, ale aj ďalších detailoch implementácie projektu.

Úvodnej časti KickOff Meetingu boli účastní aj predstavitelia vedenia partnerských univerzít, menovite rektor Národnej univerzity V. N. Karazina v Charkove profesor Vil S. Bakirov a prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale aj JUDr. Roman Dohovič, zástupca neziskovej organizácie Slovenský korpus ukrajinských študentov, ktorá rovnako participuje na projektových aktivitách. Osobne sa KickOff Meetingu zúčastnil aj dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., ktorý osobitne zdôraznil prínos projektu v kontexte zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu na spolupracujúcich univerzitách v oboch krajinách.

Aktuality týkajúce sa implementácie projektu budú zverejňované na webovej stránke projektu.

Projekt Future of Public Administration GGC01009 je realizovaný v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Študuj na UPJŠ