UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Verejnosť a médiá

Fotogaléria

Propagačný materiál

Výberové konania a voľné pracovné miesta

Spolupráca fakulty s inštitúciami verejnej správy

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Povinné zverejnenie informácií o povinnej osobe v zmysle ust. § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

"Future of Public Administration" - projekt realizovaný v rámci programu "Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 28.04.2021