Prejsť na obsah

Zoznam členov AS UPJŠ LF

1minút, 48sekúnd

Zoznam členov Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty
na funkčné obdobie 2023 – 2027

Zamestnanecká časť:

 1. prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
 2. doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. – predseda AS UPJŠ LF
 3. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 4. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., univerzitný profesor – podpredseda AS UPJŠ LF za zamestnaneckú časť
 5. RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
 6. doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., univerzitný profesor
 7. doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
 8. prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.
 9. doc. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
 10. MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
 11. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerzitný profesor
 12. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
 13. doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
 14. doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.
 15. prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
 16. Ing. Martina Hámorská
 17. prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
 18. MUDr. Martin Javorský, PhD., MPH
 19. Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
 20. prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
 21. doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
 22. MDDr. Marcel Riznič, PhD.
 23. prof. MUDr. Viliam Donič CSc.
 24. MUDr. Róbert Kilík PhD.

Akademický senát UPJŠ LF je jedným zo samosprávnych orgánov fakulty, ktorý sa podieľa na jej riadení a každodennom chode, napríklad schvaľovaním vnútorných predpisov, dôležitých dokumentov a pravidiel či rozpočtu. Akademický senát UPJŠ LF okrem iného volí dekana a ďalších predstaviteľov fakulty, čím zohráva jednu z najdôležitejších úloh v jej štruktúrach.

Medzi členmi Akademického senátu UPJŠ LF majú rovnocenné zastúpenie aj študenti. Vyzývame preto všetkých členov študentskej časti akademickej obce UPJŠ LF, aby sa na nás v prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, nápadov alebo problémov obrátili prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

studentska-cast-as
 1. MUDr. Ester Tomajková – podpredseda AS UPJŠ LF za študentskú časť
 2. MUDr. Veronika Roškovičová
 3. Michaela Macková
 4. MUDr. Kleanthia Efthymiou
 5. Samuel Tomášů
 6. Bianka Danielová Čarná
 7. Samuel Tkáč
 8. Petra Smrtníková
 9. Juraj Danko
 10. Kristína Vargovčíková
 11. Silvia Mihóková
 12. Maroš Horňak
 13. Maximilian Konstantin Kreitmaier
 14. Viktória Sivá
 15. Kornélia Matejovie Linkesch

Študuj na UPJŠ