Prejsť na obsah

Zoznam členov AS UPJŠ LF

1minút, 47sekúnd

Zoznam členov Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty
na funkčné obdobie 2023 – 2027

Zamestnanecká časť:

 1. prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
 2. doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. – predseda AS UPJŠ LF
 3. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 4. doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. – podpredseda AS UPJŠ LF za zamestnaneckú časť
 5. doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
 6. RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
 7. doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
 8. doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
 9. doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
 10. MUDr. Eduard Veseliny, PhD., univer. doc.
 11. MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
 12. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
 13. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
 14. doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
 15. doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.
 16. prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
 17. Ing. Martina Hámorská
 18. prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
 19. MUDr. Martin Javorský, PhD., MPH
 20. doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univer. prof.
 21. Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
 22. doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
 23. doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
 24. MDDr. Marcel Riznič, PhD.

Akademický senát UPJŠ LF je jedným zo samosprávnych orgánov fakulty, ktorý sa podieľa na jej riadení a každodennom chode, napríklad schvaľovaním vnútorných predpisov, dôležitých dokumentov a pravidiel či rozpočtu. Akademický senát UPJŠ LF okrem iného volí dekana a ďalších predstaviteľov fakulty, čím zohráva jednu z najdôležitejších úloh v jej štruktúrach.

Medzi členmi Akademického senátu UPJŠ LF majú rovnocenné zastúpenie aj študenti. Vyzývame preto všetkých členov študentskej časti akademickej obce UPJŠ LF, aby sa na nás v prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, nápadov alebo problémov obrátili prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

studentska-cast-as
 1. MUDr. Ester Tomajková – podpredseda AS UPJŠ LF za študentskú časť
 2. MUDr. Veronika Roškovičová
 3. Michaela Macková
 4. MUDr. Kleanthia Efthymiou
 5. Samuel Tomášů
 6. Bianka Danielová Čarná
 7. Samuel Tkáč
 8. Petra Smrtníková
 9. Juraj Danko
 10. Kristína Vargovčíková
 11. Silvia Mihóková
 12. Maroš Horňak
 13. Maximilian Konstantin Kreitmaier
 14. Viktória Sivá
 15. Kornélia Matejovie Linkesch

Študuj na UPJŠ