Prejsť na obsah

Akademický senát

1minút, 13sekúnd

Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11  Košice
Predseda: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
I. podpredseda: doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., univerzitný profesor 
II. podpredseda: MUDr. Ester Tomajková
Sekretariát: Tatiana Hnilická, tel.: +421 55 234 3343

Dokumenty

Správy o činnosti AS UPJŠ LF


Študuj na UPJŠ