Prejsť na obsah

Dekanát

3minút, 23sekúnd
Dekanát UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
e-mail: LF-sekr-tajomnik@upjs.sk, LF-sekr-dekan@upjs.sk
English version:
http://www.medic.upjs.sk
Dekan fakulty prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. VoIP: +421 55 234 3400
Tajomník fakulty Ing. Libuša Sabolová Tel.: +421 55 642 8151
VoIP: +421 55 234 3301
Sekretariát dekana a tajomníka fakulty
Asistentka dekana Lucia Fraňová Tel.: +421 55 642 8151
VoIP: +421 55 234 3400
Asistentka tajomníka Zuzana Davidová VoIP: +421 55 234 3400
Oddelenie PR
PR manažér a hovorca Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. VoIP: +421 55 234 3220
Personálno-právne oddelenie
Právnik JUDr. Ivan Vaňa, PhD. VoIP: +421 55 234 3303
Referent Ing. Jarmila Horňaková VoIP: +421 55 234 3315
Referent Ing. Katarína Vašinská VoIP: +421 55 234 3315
Referát ekonomiky práce
Referent Marcela Dvorčáková VoIP: +421 55 234 3322
Študijné oddelenie
Vedúca oddelenia Ing. Martina Hámorská VoIP: +421 55 234 3311
Referent pre prijímacie konanie v SJ Mgr. Jana Bodnárová VoIP: +421 55 234 3361
Referent pre študentov 1. – 3. r., VL Jela Andrášová VoIP: +421 55 234 3360
Referent pre študentov 4. – 6. r., VL Mgr. Anna Utľaková VoIP: +421 55 234 3362
Referent pre študentov ZL a nelekárske programy Dana Černáková VoIP: +421 55 234 3346
Referent pre prijímacie konanie v AJ Bc. Ivana Kövérová VoIP: +421 55 234 3498
Referent pre žiadosti o prestup v AJ Ing. Mária Spišáková VoIP: +421 55 234 3319
Referent pre študentov 1. – 2. r., GM, DM Mgr. Csilla Váradyová VoIP: +421 55 234 3371
Referent pre študentov 3. – 4. r., GM, DM Ing. Zuzana Salociová VoIP: +421 55 234 3516
Referent pre študentov 5. – 6. r., GM, DM Ing. Beáta Mošková VoIP: +421 55 234 3310
Referent pre rozvrhy, odbornú prax, AiS2 Mgr. Miriam Bednariková VoIP: +421 55 234 3359
Referent pre sociálne štipendiá a školné Ing. Mária Horňáková VoIP: +421 55 234 3352
Referent pre evidenciu pedagogických aktivít zamestnancov Ing. Paula Kočkárová VoIP: +421 55 234 3473
Referent RNDr. Nela Farkašová, PhD. VoIP: +421 55 234 3354
RNDr. Zdenka Hrabinská (MD)
Ing. Lenka Radáčiová (MD)
Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty
Zástupkyňa pre medzinárodné vzťahy a vzdelávacie aktivity v anglickom jazyku Ing. Zuzana Zánická VoIP: +421 55 234 3462
Referent Mgr. Jana Fodorová VoIP: +421 55 234 3309
Oddelenie pre vedu a výskum
Referent Ing. Renáta Kočišová VoIP: +421 55 234 3342
Referent Mgr. Zuzana Tomková VoIP: +421 55 234 3316
Mgr. Eva Drotárová Mayerová (MD)
Oddelenie pre medzinárodnú vedecko-výskumnú a pedagogickú spoluprácu
Vedúca oddelenia  Ing. Zuzana Svoreňová VoIP: +421 55 234 3535
Referent  Ing. Michala Ružičková VoIP: +421 55 234 3333
Špecialistka pre systém kvality, spracovanie koncepčných a strategických materiálov  RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. VoIP: +421 55 234 3565
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Referent PhDr. Alexandra Hiľovská VoIP: +421 55 234 3326
Referent Mgr. Katarína Tomková VoIP: +421 55 234 3279
Referent Ing. Lenka Žabková VoIP: +421 55 234 3317
Referát edičnej činnosti a sekretariát AS UPJŠ LF
Referent Tatiana Hnilická VoIP: +421 55 234 3343
Oddelenie ekonomických informácií
Vedúca oddelenia Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová VoIP: +421 55 234 3369
Referent rozpočtu a financovania Ing. Lenka Balážová VoIP: +421 55 234 3549
Referent rozpočtu a financovania Ing. Jana Bucková VoIP: +421 55 234 3344
Referent rozpočtu a financovania Viera Dudríková VoIP: +421 55 234 3320
Referent rozpočtu a financovania Ing. Ľubica Hurová VoIP: +421 55 234 1600
Referent fakturačnej činnosti a verejného obstarávania Mgr. Eva Gregová VoIP: +421 55 234 3302
Referent učtárne – MTZ Michal Hudák VoIP: +421 55 234 3286
Referent pokladne Marta Kurucová VoIP: +421 55 234 3345
Oddelenie Slovacrin
Referent MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD.
Referent Mgr. Katarína Marcinková
Referent Ing. Bc. Monika Szalontai
Oddelenie vnútornej správy
Vedúca oddelenia Ľudmila Turčianska Tel.: +421 55 640 4605
VoIP: +421 55 234 3340
Referent Darina Turčianska Tel.: +421 55 640 4605
VoIP: +421 55 234 3328
Referent podateľne Elena Balintová Tel.: +421 55 640 4606
VoIP: +421 55 234 3222
Referent podateľne Ing. Iveta Durajová Tel.: +421 55 640 4606
VoIP: +421 55 234 3304
Referent archívu a podateľne Jannette Vargová Tel.: +421 55 640 4606
VoIP: +421 55 234 3312
Informátori Milan Byrtus
Tibor Horňák
Ján Konečný
Tel.: +421 55 640 4600
Mobil: +421 905 727 476
VoIP: +421 55 234 3300
Prevádzkoví pracovníci Marcela Koblíková
Izabela Kurucová
Mária Nigutová
Anna Prokopová
Milada Rákošová
VoIP: +421 55 234 3440
Oľga Byrtusová
Ľudmila Červeňaková
Eva Horváthová
Ivona Kľukovská
Anna Krukóová
Svetlana Mateszová
Anna Michaliková
Ľubica Rabatinová
Anna Rusnáková
Sandra Šusterová
Anežka Tomčíková
Valentína Vaňková
Zuzana Zagorová
Štefan Balla
Ján Gajdoš
Jozef Gall
Marek Hnát
Ing. Ľubomír Horovčák
Benjamín Nagy
Jozef Sedláček
VoIP: +421 55 234 3258
Závodný výbor odborovej organizácie
Tajomníčka Oľga Džoganová VoIP: +421 55 234 3358

Študuj na UPJŠ