Prejsť na obsah

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

1minút, 35sekúnd

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC)

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC) bolo zriadené v roku 2013, má vlastný štatút a je formálne na úrovni ostatných univerzitných pracovísk. Úlohou špecialistov UNIPOCu je poskytovať špeciálne služby pre všetkých študentov a teda aj študentov so špecifickými potrebami v nasledujúcich oblastiach:
a) právne poradenstvo,
b) psychologické poradenstvo,
c) sociálne poradenstvo,
d) starostlivosť o študentov so špecifickými edukačnými potrebami,
e) kuriérove poradenstvo – komplex služieb zahŕňajúci:
– poskytovanie informácií o vzdelávacích a pracovných príležitostiach
– profesionálnu orientáciu
– kuriérove poradenstvo v pravom význame slova – didaktický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na Lekárskej fakulte

Koordinátor je členom pedagogického zboru fakulty, ktorý je dekanom poverený v oblasti vzdelávania zabezpečovať podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami. Zodpovedá za oblasť podpory a starostlivosti o študentov, vrátane uchádzačov so špecifickými edukačnými potrebami na fakulte (súvisiacimi so závažnou zmenou zdravotného stavu). Na koordinátora sa možno obrátiť so žiadosťou o:
– informácie o fakulte,
– informácie o štúdiu,
– informácie o prijímacích skúškach,
– sprostredkovanie stretnutia s predstaviteľom fakulty/ústavu/kliniky,
– zabezpečovanie formy prijímacej skúšky,
– pomoc pri zabezpečovaní podmienok pri štúdiu a pri riešení edukačných problémov.

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Marta Dobrowolska Kulanová, PhD.
Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
Budova Minerva, Areál FF UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 01 Košice 
tel.  +42155 234 1218
email: marta.dobrowolska@upjs.sk

Žiadosti v obálke s vyššie uvedenou adresou koordinátorky môžete nechať aj na študijnom oddelení LF (Trieda SNP 1, prízemie). 


Študuj na UPJŠ