UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

• Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC)

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC) bolo zriadené v roku 2013, má vlastný štatút a je formálne na úrovni ostatných univerzitných pracovísk. Úlohou špecialistov UNIPOCu je poskytovať špeciálne služby pre všetkých študentov a teda aj študentov so špecifickými potrebami v nasledujúcich oblastiach:
a) právne poradenstvo,
b) psychologické poradenstvo,
c) sociálne poradenstvo,
d) starostlivosť o študentov so špecifickými edukačnými potrebami,
e) kuriérove poradenstvo – komplex služieb zahŕňajúci:
- poskytovanie informácií o vzdelávacích a pracovných príležitostiach
- profesionálnu orientáciu
- kuriérove poradenstvo v pravom význame slova – didaktický poradenský vzťah medzi poradcom a klientom

• Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na Lekárskej fakulte

Koordinátor je členom pedagogického zboru fakulty, ktorý je dekanom poverený v oblasti vzdelávania zabezpečovať podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami. Zodpovedá za oblasť podpory a starostlivosti o študentov, vrátane uchádzačov so špecifickými edukačnými potrebami na fakulte (súvisiacimi so závažnou zmenou zdravotného stavu). Na koordinátora sa možno obrátiť so žiadosťou o:
- informácie o fakulte,
- informácie o štúdiu,
- informácie o prijímacích skúškach,
- sprostredkovanie stretnutia s predstaviteľom fakulty/ústavu/kliniky,
- zabezpečovanie formy prijímacej skúšky,
- pomoc pri zabezpečovaní podmienok pri štúdiu a pri riešení edukačných problémov.

Kontakt na koordinátora:

Mgr. Martina Chylová, PhD.
1. psychiatrická klinika
Tr. SNP 1
040 11 Košice
Tel: +421/55/640 2590, VoIP: +421/55/2343 391
E-mail: martina.chylova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 08.06.2021