UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Referát pre zahraničné vzťahy

 

Referenti pre zahraničné vzťahy:
Ing. Zuzana Zánická

Ing. Zuzana Zánická

telefón: ++421 (55) 234 3462
fax.: ++421 (55) 6420 253
e-mail: zuzana.zanicka@upjs.sk

 
Mgr. Kvetoslava Maťašovská

Mgr. Kvetoslava Maťašovská

telefón: ++421 (55) 234 3309
fax.: ++421 (55) 6420 253
e-mail: kvetoslava.matasovska@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 21.11.2018