UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Referát pre zahraničné vzťahy

 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a štúdium v jazyku anglickom na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

telefón: ++421 (55) 234 3471
fax.: ++421 (55) 6420 253 alebo 6428 151
e-mail: zelmira.macejova@upjs.sk

 
Referenti pre zahraničné vzťahy:
Ing. Zuzana Zánická

Ing. Zuzana Zánická

telefón: ++421 (55) 234 3462
fax.: ++421 (55) 6420 253
e-mail: zuzana.zanicka@upjs.sk

 
Mgr. Kvetoslava Maťašovská

Mgr. Kvetoslava Maťašovská

telefón: ++421 (55) 234 3309
fax.: ++421 (55) 6420 253
e-mail: kvetoslava.matasovska@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 26.10.2016