Prejsť na obsah

Referát pre zahraničné vzťahy

0minút, 12sekúnd

Referenti pre zahraničné vzťahy


Ing. Zuzana Zánická
Zástupkyňa pre medzinárodné vzťahy a vzdelávacie aktivity v anglickom jazyku
Tel./VoIP: +421 55 234 3462
e-mail: zuzana.zanicka@upjs.sk

Mgr. Jana Fodorová
Tel./VoIP: +421 55 234 3309
e-mail: jana.fodorova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ