Prejsť na obsah

Oddelenie pre vedu a výskum

0minút, 23sekúnd

prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
telefón: +421 55 234 3519
e-mail: pavol.kristian@upjs.sk

Referenti pre vedu a výskum:

oddelenie-pre-vedu-a-vyskum

Ing. Renáta Kočišová
habilitačné a inauguračné konanie
telefón: +421 55 234 3342
e-mail: renata.kocisova@upjs.sk

Mgr. Zuzana Tomková
doktorandské štúdium
telefón: +421 55 234 3316
e-mail: zuzana.tomkova@upjs.sk

Mgr. Eva Drotárová Mayerová (MD)
telefón: +421 55 234 3316
e-mail: eva.mayerova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ