Prejsť na obsah

Evidencia výučby a hodnotenie VV činnosti

0minút, 34sekúnd
  • Formulár evidencie zmien vo výučbe
    – oznamovanie zmien vo výučbe, napr. zmena vyučujúceho, dátumu a času výučby, spojenie skupín a pod.
    (vyžaduje sa prihlásenie e-mailovým účtom UPJŠ)  
  • Prístupový systém PSAula – Evidencia pohybu v posluchárňach UPJŠ LF
    – možnosť pre študentov skontrolovať si svoj zoznam prístupov (registrované príchody a odchody z posluchární)

Vykazovanie pedagogickej činnosti

Vykazovanie VV činnosti


Študuj na UPJŠ