UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt

Vážené kolegyne a kolegovia,

staňte sa členmi Asociácie učiteľov a študentov lekárskych fakúlt (AUŠLF) a zoberte tak aj do vlastných rúk všetko to, čo súvisí so špecifickým postavením učiteľov a študentov. Členstvo je bezplatné, uvítame Vašu pomoc, názory, postrehy. Cieľom asociácie je zlepšenie súčasného postavenia tak učiteľov, ako aj študentov, ochrana ich práv a boj za spravodlivé požiadavky.

Za prípravný výbor AUŠLF

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
predseda prípravného výboru

 

Prílohy:
Stanovy AUŠLF - návrh (22.6.2012)
Prihláška za člena AUŠLF
Prihláška za člena AUŠLF (elektronický formulár)

Posledná aktualizácia: 23.08.2012