Prejsť na obsah

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

1minút, 45sekúnd

Úradné hodiny

V čase úradných hodín vybavujeme telefonáty a osobné stretnutia. Mimo uvedených časov nás môžete kontaktovať elektronicky (e-mailom).
V prípade, že sa s nami potrebujete dohodnúť na stretnutí v inom čase, je potrebné sa s nami vopred skontaktovať e-mailom.
Ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie našich úradných hodín.

DeňČasČas
Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 8.30 – 11.30
Streda 13.00 – 15.00
Štvrtok 8.30 – 11.30
Piatok nestránkový deň

Kontakty

Adresa:
Dekanát UPJŠ LF, 4. poschodie
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
E-mail: peter.urdzik@upjs.sk
Tel.: +421 55 640 3615
Tel./VoIP: +421 55 234 3487

PhDr. Alexandra Hiľovská
ŠŠP v ŠO: Chirurgia, Gastroenterologická chirurgia, Úrazová chirurgia, Neurochirurgia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia/L, Maxilofaciálna chirurgia/ZL, Gynekológia a pôrodníctvo, Urológia, Otorinolaryngológia, Čeľustná ortopédia/ZL, Anestéziológia a intenzívna starostlivosť/sestra, Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých/sestra.
CPČ v CO: Dentoalveolárna chirurgia/ZL, Implantológia/ZL, Abdominálna ultrasonografia u dospelých/L
E-mail: alexandra.hilovska@upjs.sk
Tel./VoIP: +421 55 234 3326

Mgr. Katarína Tomková
ŠŠP v ŠO:
Anestéziológia a intenzívna medicína, Dermatovenerológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neurológia, Pediatria, Pediatrická reumatológia, Všeobecné lekárstvo, Všeobecné lekárstvo – doplnková odborná príprava (DOP), Zdravotnícky manažment a financovanie
CPČ v CO:
Echokardiografia
Rezidentské štúdium:
Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Geriatria, Všeobecné lekárstvo, Pediatria
E-mail: katarina.tomkova@upjs.sk
Tel./VoIP: +421 55 234 3279

Ing. Lenka Žabková
ŠŠP v ŠO: Angiológia, Endokrinológia, Fyzioterapia porúch CNS, Geriatria, Infektológia, Kardiológia, Pneumológia a ftizeológia, Pracovné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo, Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
CPČ v CO: Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Somnológia
E-mail: lenka.zabkova@upjs.sk
Tel./VoIP: +421 55 234 3317


Študuj na UPJŠ