Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

2minút, 24sekúnd

Aké je doktorandské štúdium na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte?

Naštartujte svoju vedeckú kariéru štúdiom III. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte (UPJŠ LF), ktoré môže byť také, ako si ho sami naplánujete. Môžete sa zapojiť do výskumných projektov prácou vo výskumnom tíme alebo pracovať samostatne v laboratóriu, či v rámci spolupráce využiť akékoľvek univerzitné vedecko-výskumné pracovisku podľa Vášho záujmu. V každom prípade budete, pod záštitou svojho školiteľa, riešiť témy, ktoré si sami vyberiete.

Aktuálne si na UPJŠ LF môžete vybrať z 11 akreditovaných študijných programov (ŠP) v štyroch študijných odboroch (ŠO). Doktorandské štúdium na LF je určené nielen pre absolventov lekárskych fakúlt, ale aj pre mnohé nelekárske odbory. Zapojte sa napríklad do výskumu COVIDu-19, štúdia ncRNA, či analýzy neštandardných biologických materiálov. Môžete sa naučiť a rutinne používať rôzne špecifické metódy a techniky vrátane najmodernejších metód na molekulovej úrovni. Súčasným trendom vo výskume je aplikácia bioštatistických analýz a metód, a preto radi privítame aj absolventov matematiky a informatiky.

Dlhodobá spolupráca s Univerzitou v Groningene v Holandsku ponúka možnosť medzinárodnej spolupráce v doktorandskom štúdiu v oblasti „zdravotníctva“. V rámci tohto programu bolo na Univerzite v Groningene úspešne obhájených už 31 dizertačných prác, z toho 7 prác v rámci programu s dvojitým diplomom v ŠP verejné zdravotníctvo, neurológia, pediatria.

Ako študenti doktorandského štúdia máte možnosť využívať všetky rozvojové aktivity ponúkané univerzitou. Môžete sa neustále vzdelávať a zlepšovať vo svojich schopnostiach a praktických zručnostiach potrebných pre prácu vo vede, výskume a pedagogike. Ponúkame prednášky a workshopy zamerané na získanie a prehĺbenie vedomostí potrebných pre vedecko-výskumnú prácu, ako aj kurz pre doktorandov so zameraním na rozvoj pedagogických kompetencií.

Ako doktorand sa môžete uchádzať a získať granty a štipendiá, ktoré Vám umožnia poznať prácu na významných pracoviskách v zahraničí, ako aj prezentovať svoje vedecko-výskumné výsledky na prestížnych podujatiach doma i vo svete. Fakulta ponúka projekty v rámci schémy Grantový systém doktorandov a univerzita ponúka projekty v rámci schém: Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ v Košiciach (VVGS), či Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL) určená pre všetkých tvorivých zamestnancov.


Študuj na UPJŠ