Prejsť na obsah

Konferencie a podujatia

1minút, 43sekúnd

JÚN 2024

IX. SLOVENSKO-ČESKÝ ZJAZD SÚDNEHO LEKÁRSTVA
Termín konania:12. – 14. jún 2024
Miesto konania:Congress Hotel Centrum Košice
Organizujúce subjekty:Slovenská súdnolekárska spoločnosť SLS
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Koordinátor:
Poznámka:Informácia o podujatí, Program
40. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, XVI. Démantov deň
Termín konania:06. jún 2024
Miesto konania:Hotel Yasmin Košice
Organizujúce subjekty:Progress CA, s.r.o.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN ……………. …………..
Koordinátori:Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Prof. MUDr. László Barkai, DSc.
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.
MUDr. Róbert Ostró
MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.
MUDr. Kristína Kubejová, PhD.
Mgr. Jana Hanzeľová
Poznámka:Informácia o podujatí, Program
Medzinárodný deň klinických skúšaní 2024 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Termín konania:04. jún 2024
Miesto konania:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Organizujúce subjekty:SLOVACRIN
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Koordinátor:UPJŠ LF
Poznámka:Informácia o podujatí, Program

Zamestnanci UPJŠ LF, ktorí organizujú podujatie/konferenciu v posluchárňach UPJŠ LF môžu svoju požiadavku na technické vybavenie upresniť tu.

Ďalšie informácie


Študuj na UPJŠ