Prejsť na obsah

Príprava na prijímacie skúšky

1minút, 33sekúnd

Po prvý krát boli otázky na prijímacie skúšky z biológie a chémie zverejnené v roku 1995, s cieľom zabezpečiť maximálnu transparentnosť a objektívnosť prijímacích skúšok a umožniť všetkým uchádzačom rovnaké podmienky čo najlepšie sa pripraviť na prijímacie skúšky. Otázky zahŕňajú všetky témy, ktoré by mali byť preberané na gymnáziách. Vydaním súboru otázok používaných na prípravu testov na prijímacie skúšky UPJŠ LF zverejnila kritériá a požiadavky na uchádzačov, ktoré sú ľahko prístupné pre všetkých potenciálnych záujemcov. Každý uchádzač pozná otázky a má rovnakú možnosť sa dobre pripraviť, bez ohľadu na stav vyučovania predmetov na strednej škole, respektíve úroveň strednej školy. Podmienky prijímacieho konania sú tak inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné znalosti. Výber uchádzačov je založený výlučne na výsledku absolvovaného testu, čo je rokmi overený spôsob posudzovania ich spôsobilosti na štúdium, správnosť ktorého potvrdzuje „drop-off rate“ v 1. roku štúdia.


Študuj na UPJŠ