Prejsť na obsah

Základné dokumenty fakulty

1minút, 52sekúnd

Legislatíva a vnútorné predpisy

Rozhodnutia dekana, príkazy dekana, pokyny dekana, smernice, zápisnice kolektívnych orgánov fakulty a ostatné vnútorné predpisy fakulty a univerzity sú umiestnené v Intranete UPJŠ (Intranet – Repozitár dokumentov).

Študijné poriadky

Informačné brožúry a výročné správy


Študuj na UPJŠ