Prejsť na obsah

Edičná a knižničná komisia

0minút, 11sekúnd

Predseda komisie:
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., univer. prof.

Členovia:
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH
Ing. Libuša Sabolová
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.
Tatiana Hnilická


Študuj na UPJŠ