Prejsť na obsah

Edičná a knižničná komisia

0minút, 12sekúnd

Predseda komisie:
prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.

Členovia:
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
Ing. Libuša Sabolová
doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
Tatiana Hnilická


Študuj na UPJŠ