Prejsť na obsah

Študijní poradcovia

1minút, 46sekúnd
1. rok štúdiaMUDr. Ivana Bačová, PhD.
Ročníkový zástupca: Macela Iľková
2. rok štúdiaMUDr. Dorota Sopková, PhD.
Ročníkový zástupca: Dávid Šarišský
3. rok štúdiaRNDr. Helena Mičková, PhD.
Ročníkový zástupca: Šimon Buhaj
4. rok štúdiaMUDr. Alena Nagyová
Ročníkový zástupca: Lucia Harmóciová
5. rok štúdiaMUDr. Janka Vecanová, PhD.
Ročníkový zástupca: Samuel Tomášů
6. rok štúdiadoc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.
Ročníkový zástupca: Šimona Weissová
1. rok štúdiaMUDr. Jana Kaiferová, PhD.
Ročníkový zástupca: Patrícia Kocová
2. rok štúdiaMDDr. Natália Sokolová
Ročníkový zástupca: Daniela Štofíková
3. rok štúdiaMDDr. Jaroslav Ďurica
Ročníkový zástupca: Michael Jenča
4. rok štúdiaMDDr. Marcel Riznič, PhD.
Ročníkový zástupca: Viktória Sivá
5. rok štúdiaMUDr. Margaréta Tamášová, PhD.
Ročníkový zástupca: Michaela Macková
6. rok štúdiaMUDr. Adriána Petrášová, PhD.
Ročníkový zástupca: Samuel Tkáč
Bakalárske štúdium
1. rok štúdiaPhDr. Perla Ondová, PhD.
2. rok štúdiadoc. et doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., MPH
3. rok štúdiaMgr. Katarína Oravcová
Magisterské štúdium
1. rok štúdiaMUDr. Anna Kubincová, PhD.
2. rok štúdiadoc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
Bakalárske štúdium
1. rok štúdiaRNDr. Lukáš Smolko, PhD.
2. rok štúdiaRNDr. Jana Mašlanková, PhD.
Bakalárske štúdium
1. rok štúdiaPhDr. Jana Michalková PhD.
2. rok štúdiaPhDr. Silvia Danková, PhD
3. rok štúdiaPhDr. Valéria Parová, PhD.
Bakalárske štúdium
1. rok štúdiaprof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
2. rok štúdiaMVDr. Veronika Bednárová, PhD.
3. rok štúdiaprof. PhDr. Anna Berešová, PhD.
Magisterské štúdium
1. rok štúdiaMgr. Jana Diabelková, PhD.
2. rok štúdiaMUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.

PhDr. Martina Ružičková, PhD.
I. psychiatrická klinika, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 2590
Tel./VoIP: +421 55 234 3391
e-mail: martina.ruzickova@upjs.sk

Zoznam členov Akademického senátu


Študuj na UPJŠ