UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zahraničné vzťahy

Lekárska fakulta UPJŠ svojim študentom a zamestnancom ponúka:

  • štúdium a stáže v 17 krajinách EÚ a mimo EÚ
  • možnosť výberu z 53 partnerských univerzít
  • semestrálne študijné pobyty a praktické stáže
  • absolventské stáže až do 12 mesiacov od ukončenia štúdia
  • študijné pobyty a stáže pre doktorandov
  • mobility pre zamestnancov (výučba/školenie)
  • pravidelné informačné stretnutia
  • plnú podporu pri zabezpečení študijných pobytov a mobilít

 

Posledná aktualizácia: 26.01.2022