Prejsť na obsah

Zápis na štúdium

0minút, 25sekúnd

Zápis na štúdium:

Zápis do 1. roka štúdia

  • Základné informácie pre študentov 1. roka štúdia
  • Pokyny:   UK UPJŠ • ÚTVŠ • AIS • AIO
  • Pokyny pre ubytovanie na ubytovni: Pražská 2

Študuj na UPJŠ