UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Certifikované interdisciplinárne kurzy

Atraktívne Certifikované interdisciplinárne kurzy (CIK) sú určené všetkým študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského, doktorandského denného a externého štúdia na všetkých fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ. Študent si volí jeden alebo viac certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, odlišných od jeho študijného odboru a podľa toho, čo považuje za dôležité pre svoje budúce uplatnenie. Predpísané predmety je možné absolvovať počas celej dĺžky štúdia bez podmienky, že predmety je nutné absolvovať v jednom stupni štúdia.

ITpP - IT pre prax
IB1 - Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB2 - Právne minimum - súkromnoprávne aspekty
IB3 - Právne minimum - verejnoprávne aspekty
IB4 - Projektový manažment
IB5 - Manažérska ekonomika
IB6 - Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7 - Štatistika pre prax - kurz sa v ak. roku neotvára
IB8 - Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9 - Medzinárodný certifikát TOEFL
IB10 - Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11 - Medzinárodný certifikát ECDL
IB12 - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP
IB13 - Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
SFS - Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Posledná aktualizácia: 08.06.2021