Prejsť na obsah

Certifikované interdisciplinárne kurzy

1minút, 9sekúnd

Atraktívne Certifikované interdisciplinárne kurzy (CIK) sú určené všetkým študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského, doktorandského denného a externého štúdia na všetkých fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ. Študent si volí jeden alebo viac certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, odlišných od jeho študijného odboru a podľa toho, čo považuje za dôležité pre svoje budúce uplatnenie. Predpísané predmety je možné absolvovať počas celej dĺžky štúdia bez podmienky, že predmety je nutné absolvovať v jednom stupni štúdia.

ITpP – IT pre prax
IB1 – Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax
IB2 – Právne minimum – súkromnoprávne aspekty
IB3 – Právne minimum – verejnoprávne aspekty
IB4 – Projektový manažment
IB5 – Manažérska ekonomika
IB6 – Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi
IB7 – Štatistika pre prax – kurz sa v ak. roku neotvára
IB8 – Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia
IB9 – Medzinárodný certifikát TOEFL
IB10 – Medzinárodný certifikát ECo-C
IB11 – Medzinárodný certifikát ECDL
IB12 – Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP
IB13 – Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia
SFS – Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe


Študuj na UPJŠ