UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Služby IKT pre zamestnancov a študentov UPJŠ LF

English version

 

Návody k niektorým aplikáciám

BBB - telekonferencie
eZuce Vibe - telekonferencie
Microsoft Forms - testy a kvízy
Microsoft Teams - telekonferencie

Podpora e-learningu a dištančného vzdelávania (systémy, návody, kontakty)

Pravidlá používania počítačovej siete

 

Posledná aktualizácia: 31.10.2021