Prejsť na obsah

Kontakt

0minút, 8sekúnd

Adresa

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

e-mail: lf-csvm@upjs.sk


Študuj na UPJŠ