Prejsť na obsah

O nás

2minút, 3sekúnd

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

CSVM disponuje vyše 30 simulátormi, čím svojím vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum na Slovensku. Študenti v ňom nájdu simulátory určené na výučbu v teoretických a klinických predmetoch, ako sú napríklad:

  • interaktívna výučbová pomôcka využívajúca reálnu anatómiu a klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku,
  • torzo dospelej figuríny pre nácvik základnej resuscitácie s rozšíreným softvérovým vyhodnotením a trenažér dospelej figuríny určený pre nácvik rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie s detailným celkovým vyhodnotením,
  • prístroj určený pre nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie,
  • súbor pre simuláciu zraneného obsahujúca krvácajúce a simulujúce zranenia,
  • simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou,
  • pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov,
  • multimediálny stôl so softvérom, ktorý obsahuje virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného prostredia,
  • nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu,
  • virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu a mnohé ďalšie.

Možnosti a variabilita, ktoré Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF poskytuje v pregraduálnej výučbe, ale i možnosť poskytovať CSVM pre účely postgraduálnej prípravy výrazne zvyšuje štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF sa nachádza na 3.poschodí, III. sekcia (vchod oproti dekanátu).


V prípade záujmu o prehliadku CSVM alebo dohodnutie termínu cvičení kontaktujte prosím vedúceho CSVM: MDDr. Jakuba Jánošíka!

 


Študuj na UPJŠ