UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny

Trieda SNP 1, 040 11  Košice English version
 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre oblasť zdravotníctva a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy

14.09.2022
Výučba povinne voliteľného predmetu Nemocničný informačný systém pre študentov Všeobecného lekárstva bude v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 zaradená do rozvrhu v stredu v čase od 15.15 hod. do 16.45 hod. Výučba bude prebiehať v jednej skupine a začne prvým cvičením v 3. výučbovom týždni, t. j. 5. októbra 2022.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
14.09.2022

Povinne voliteľný predmet Informačné systémy v medicíne pre študijný program Všeobecné lekárstvo sa v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 pre nezáujem študentov (prihlásený jeden študent) vyučovať nebude. V prípade záujmu sa študenti môžu zaregistrovať a pripojiť k študentom v povinne voliteľnom predmete Nemocničný informačný systém (rovnaký rozsah a podmienky).

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 16.09.2022