Prejsť na obsah

Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny

1minút, 27sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre oblasť zdravotníctva a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov. Podporu inovatívnej výučby medicíny na UPJŠ LF zabezpečuje prostredníctvom Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy


V AiS2 boli vypísané termíny záverečných skúšok z predmetov:
Medicínska informatika a štatistika 2 pre študentov Zubného lekárstva a
Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 pre študentov Verejného zdravotníctva (Mgr.).
Študenti, ktorí splnia všetky požiadavky absolvovania praktických cvičení sa budú môcť prihlasovať na termíny skúšok od 6. mája 2024.

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.Študuj na UPJŠ