UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej informatiky

Trieda SNP 1, 040 11  Košice English version
 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre zdravotníctvo a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy

12.11.2021
Od 15.11.2021 bude výučba na Ústave lekárskej informatiky UPJŠ LF prebiehať podľa čiernej farby aktualizovaného Covid automatu. Všetky praktické cvičenia budú realizované v menších skupinách. Vyučujúci budú študentov v svojich skupinách informovať o ich rozdelení v príslušnom týždni do podskupín pre prezenčnú výučbu a samoštúdium.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
13.09.2021
Výučba povinne voliteľného predmetu Nemocničný informačný systém pre študentov Všeobecného lekárstva bude v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 zaradená do rozvrhu v stredu v čase od 13.15 hod. do 14.45 hod. Výučba bude prebiehať v jednej skupine a začne prvým cvičením v 3. výučbovom týždni, t. j. 6. októbra 2021.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
13.09.2021

Výučba povinne voliteľného predmetu Počítačová biometrika pre študijný program Všeobecné lekárstvo bude v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prebiehať spoločne so zahraničnými študentmi (prihlásení len traja študenti). Výučba bude prebiehať v jednej skupine a začne prvým cvičením v 3. výučbovom týždni, t. j. 4. októbra 2021 o 16.45 hod.

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
13.09.2021

Povinne voliteľný predmet Informačné systémy v medicíne pre študijný program Všeobecné lekárstvo sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 pre nezáujem študentov (prihlásení dvaja študenti) vyučovať nebude. V prípade záujmu sa študenti môžu zaregistrovať a pripojiť k študentom v povinne voliteľnom predmete Nemocničný informačný systém (rovnaký rozsah a podmienky).

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 12.11.2021