Prejsť na obsah

Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny

1minút, 40sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre oblasť zdravotníctva a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov. Podporu inovatívnej výučby medicíny na UPJŠ LF zabezpečuje prostredníctvom Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy


Výberový predmet Bioštatistika pre študijný program Všeobecné lekárstvo sa v letnom semestri akademického roka 2023/2024 pre nezáujem študentov (prihlásený jeden študent) vyučovať nebude.

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.


Výučba výberového predmetu Medicína založená na dôkazoch pre študentov Všeobecného lekárstva bude v letnom semestri akademického roka 2023/2024 zaradená do rozvrhu:
pondelok v čase od 15.15 hod. do 16.45 hod.
Výučba bude prebiehať v nepárnych týždňoch v jednej skupine a začne prvým cvičením v 1. výučbovom týždni, t. j. 12. februára 2024.

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.Študuj na UPJŠ