UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny sú určené pre študentov, ktorí ich potrebujú z objektívnych dôvodov, ako sú napríklad vymeškané hodiny počas pracovnej neschopnosti, nepochopenie preberanej problematiky, prípadne konzultácie k zadaniam, referátom či záverečným prácam. Konzultačné hodiny neslúžia ako náhrada vymeškaných hodín a platia len počas semestra, v ktorom sú vypísané.

Letný semester akademického roka 2020/2021

Ing. Martina Habiňaková, PhD. Utorok
Streda
14.00 - 15.00
11.00 - 12.00
Ing. Andrea Kačmariková, PhD. Pondelok
Štvrtok
14.30 - 15.30
15.00 - 16.00
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. Piatok 09.00 - 10.30
Ing. Lenka Urbanská, PhD. (MD)  - 

 

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť si s vyučujúcim aj iný čas konzultačných hodín.

Posledná aktualizácia: 15.02.2021